TUSAŞ, bir cümlelik bildirim ile TMMOB Başkan Vekili Selçuk Soylu’yu ücretsiz izne çıkarttı!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, MMO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Soylu’nun TUSAŞ tarafından yapılan bir cümlelik bildirim ile üç aylığına ücretsiz izne çıkartıldığı duyuruldu.01-06-2020 11:30

İleri Haber

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Soylu, 20 yıldır çalıştığı Türk Havacılık ve Uçak Sanayii AŞ (TUSAŞ) yönetiminden aldığı bir cümlelik bildirim ile üç aylığına ücretsiz izne çıkartıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, meslek odasının görüşme talebine TUSAŞ’tan yanıt gelmediğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre ücretsiz izin haberi, Soylu’ya yapılan şu bildirim ile duyuruldu:

“16 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden 30 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ücretsiz izne çıkarılmanız uygun bulunmuştur.”

‘GÖRÜŞME TALEP ETTİK, YANIT ALAMADIK’

Yunus Yener, Selçuk Soylu’nun ücretsiz izne çıkartıldığı haberinin alınmasının ardından Oda Yönetim Kurulu tarafından TUSAŞ’a iletilen görüşme talebine herhangi bir yanıt verilmediğini de belirtti ve şunları ekledi:

“Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odamız Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur ve kamu tüzelkişiliğine sahiptir. Gerek Anayasa’da gerekse 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda görev, yetki ve sorumluluklarımız tanımlanmıştır. Mühendislik yapabilmeleri için Odamıza kayıttı olmak zorunda olan meslektaşlarımızın her türlü hak ve çıkarını korumak ve geliştirmek Odamızın asli ve vazgeçilemez görevidir. Meslektaşlarımızın yanında olmak, her türlü hukuk dışı uygulamaya karşı onların hak ve çıkarlarını savunmak bize Anayasa ve yasa ile verilmiş bir görevdir. Meslektaşlarımız yanlış uygulamalara karşı asla yalnız değildir.

TUSAŞ yönetimine sesleniyoruz: Hukuk dışı bu kararınızı geri alın. Odamız konunun takipçisidir.”