TÜRMOB: Mali müşavirler yaşamları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakılmamalıdır

Koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan TÜRMOB, çeşitli muhasebe işlemlerinin ertelenmeyerek, hayatlarının risk altına sokulduğunu söyleyerek taleplerini açıkladı20-03-2020 16:58

İleri Haber

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye'de koronavirüs salgını hızla yayılırken, meslektaşlarının çalışma koşullarında yaşadıkları risk karşısında taleplerini içeren bir açıklama yayınladı. 

 Açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamda, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirlerin eksik kaldığını vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 
"Ülkemizde riskin en yüksek seviyede hissedildiği bugünlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil hem de imkansızdır! 
Tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en yetkili makamlar tarafından tavsiye edildiği ve işverenlerin dahi işine gitmekten çekindiği bir ortamda mali müşavirler yaşamları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakılmamalıdır. 
Bugün yalnızca kendimiz değil, ailelerimiz, çalışanlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumun tüm kesimleri büyük risk 
altındadır. 
Muhasebe meslek mensupları camiası olarak, etkileşim içinde olduğumuz bir milyona yakın insanın YAŞAM HAKKININ RİSKE EDİLMEMESİ KONUSUNDA HAKLI

Taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz! Bu nedenlerle;

Mart ayı içinde verilmesi gereken (KDV1-2, Muhtasar, MuhSGK, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs, GEKAP vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin kabulünü, . Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ertelenmesini, .e-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini, •Vergi incelemelerinin ertelenmesini, .Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz"