Türkiye'nin sera gazı emisyon miktarı 19 yılda yüzde 140 arttı

TÜİK, geçtiğimiz gün son 19 yılın sera gazı emisyon miktarını gösteren istatistikleri yayınladı.12-04-2019 08:58

İleri Haber

Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "Seragazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2017" raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonu 19 yılda yüzde 140 arttı.

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2017 yılında toplam sera gazı emisyonu COeşdeğeri olarak 526,3 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2017 yılı emisyonlarında COeşdeğeri olarak en büyük payı %72,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,9 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 ile atık takip etti.

KİŞİ BAŞI SERA GAZI EMİSYONU ARTTI

COeşdeğeri olarak 2017 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre %140,1 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı COeşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK PAY ENERJİNİN

Toplam COemisyonlarının 2017 yılında %34'ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %86,3'ü enerjiden, %13,4'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,3'ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CHemisyonlarının %62,3'ü tarımsal faaliyetlerden, %21,3'ü atıktan, %16,4'ü enerjiden, %0,03'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

N2O emisyonlarının %71'i tarımsal faaliyetlerden, %15,1'i atıktan, %10,7'si enerjiden, %3,3'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.