Türkiye'deki yabancılara HIV ilaçları verilmiyor

Pozitif Dayanışma ve Pozitif-iz Derneği Türkiye'de yaşayan yabancılara sağlık hakkı ihlali yapıldığını açıklayarak Türkiye'deki yabancılara HIV ilaçlarının verilmediğini söyledi.22-11-2019 17:20

Pozitif Dayanışma ve Pozitif-iz dernekleri Türkiye’deki yabancı uyruklu HIV pozitif kişilere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Dernekler, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun(SGK) HIV’i baskılayan Antiretroviral ilaçların sigortadan karşılanmadığını söyledi. SGK bu duruma yabancı uyruklu kişilerin sigorta başlama tarihinden önce HIV( İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virusü/Human Immunodeficiency Virus) tanısı almış olmalarını gerekçe gösterdi.

Dernekler,  SGK’nın öne sürdüğü gerekçeye dair anlaşmazlığı; “ Bu duruma gerekçe olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu göstermektedir. Ancak tarafı olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin devamı niteliğinde bir belge olan ve ülkemizin de kabul ve imzasıyla anayasamızın 90.maddesi gereğince "ulusal bir iç hukuk kuralı" haline gelmiş bulunan "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi"nin 12. maddesi açıkça ihlal edilmektedir” şeklinde açıkladı.

SAĞLIK HAKKI İHLALİ

Uygulamaya son verilmesini talep eden dernekler, Sağlık Bakanlığı ve SGK’ya çağrıda bulundu. “Günümüzde fiyatları oldukça yüksek olan HIV ilaçlarına Türkiye’de yaşayan ve genel sağlık sigortası sahibi olan yabancıların erişim hakkının engellenmesi, kişilerin doğrudan sağlıklarını tehdit etmekle birlikte, düzensiz ilaç kullanımı ya da ilaçlara erişimin engellenmesi ise kanındaki virüs yükü belirlenemeyen seviyede kalamayacak kişilerden HIV bulaş riskini arttırabilecek ve halk sağlığı açısından ülkemizde yaşayan herkes için bir risk oluşturacaktır.”