Türkiye'de halk tatil yapamıyor, et yiyemiyor, borcunu ödeyemiyor

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye halkının büyük çoğunluğu maddi yoksunluk içinde.02-03-2019 17:54

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye halkının büyük çoğunluğu maddi yoksunluk içinde.

Doğruluk Payı'nın yayınladığı araştırmaya göre, TÜİK ve Eurostat’ın ortak olarak kullandığı tanıma göre, çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği, beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek, evin ısınma ihtiyaçlarının oluşturduğu dokuz maddenin en az üçünün karşılanamaması maddi yoksunluk durumuna işaret ederken, maddelerden dördünün karşılanamaması halinde ise ciddi maddi yoksunluk durumu ortaya çıkıyor.

AB nüfusunun %9,9’unun ciddi maddi yoksunluk seviyesine ulaştığı 2012 yılı zirve kabul edilirken, o tarihten bu yana azalma trendi gösteren ciddi maddi yoksunluk seviyesi, 2017’de ortalama %6,7’ye geriledi.

AB’de ciddi maddi yoksunluğa sahip nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler; Bulgaristan (%30), Yunanistan (%21,1), Romanya (%19,7), Macaristan (%14,5) ve Litvanya (%12,4) olurken, en iyi durumdaki ülkeler ise İsveç (%1,1), Norveç (%1,9), Finlandiya (%2,1), Hollanda (%2,6) ve Danimarka (%3,1) oldu. Türkiye’de ciddi maddi yoksunluk oranı 2015’te %30,3, 2016’da %32,9 iken 2017’de 28,7’ye geriledi.

AB’de ciddi maddi yoksunluğa sahip nüfus oranının 2015 yılından itibaren en çok gerileme gösterdiği ülkeler ise sırasıyla, Letonya (%5,1), Macaristan (%4,9), Malta (%4,8), Bulgaristan (%4,2) ve Kıbrıs (%3,9) oldu. Türkiye’de ise ciddi maddi yoksunluğa sahip nüfus oranı 2016 yılında %32,9’a yükseldi. 2017’de ise %4,2 azalarak %28,7’ye geriledi.

Türkiye için maddi yoksunluk ölçütlerinin bazılarına bakacak olursak, evden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayan nüfus oranının %60,8, konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olan nüfus oranının %69,2 olduğu görülüyor.

Türkiye’de nüfusun %34’ü ise, iki günde bir et, tavuk veya balık içeren bir yemek tüketemiyor.