Türkiye'de film eleştirisi camiasında apolitizm, anti-entelektüelizm ve ayrıca aidiyet kayması eğilimleri

Film eleştirisi camiasının kendi içinde, ve bu camiayı takip eden yakın çeperinin de katılımıyla, bu bağlamdaki tartışmalar, polemikler daha çok genelde internet ve özelde sosyal medyanın fllm eleştirisine getirdikleri ve götürdükleri etrafında dönegelmiş durumda.05-05-2018 08:20

Türkiye’de film eleştirmenliğinin etkisi, nüfuzu geçmişte ne kadardı ayrı bir tartışma konusu ama günümüzde etki alanının daraldığına, daralmakta olduğuna kuşku yok. Bu durumun hem bir sebebi, hem ana göstergesi olarak ana akım medyada film eleştirisine ayrılan alanın bir hayli kısıtlı hale gelmiş olması öncelikle ve ilk bakışta görülebilir. Kuşkusuz hepsinde değil, önemli istisnalar azımsanmayacak kadar var ama pek çok gazetede film eleştirilerine ayrılan yer bir hayli küçülmüş durumda, hatta film eleştirisine yer vermeyen gazeteler dahi var; daha da bariz bir durum ise görsel-işitsel medyada sözkonusu: izleyici kitlesi sınırlı bir-iki kanal dışında film eleştirisine yer veren programlar içeren kanal kalmadı denilebilir.

****

yazının devamı için tıklayınız