Türkiye’de açıklar ve sanayisizleştirme süreci21-10-2020 02:03

Geleneksel kalkınma iktisatçıları ve özellikle de ‘Yapısalcı Yaklaşım’ imalat sanayiini büyümenin motoru olarak görür. Bu açıdan bakıldığında gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler düzeyine gelebilmeleri için sanayileşmekten başka çareleri yoktur...

***

Yazının devamı için tıklayın.