Türkiye işçi sınıfının pandemiyle imtihanı19-08-2020 14:03

Hakan Koçak

Türkiye işçi sınıfı adı konmayan ama derinden yaşanan bir krizin ortasında bir de Covid-19 pandemisi ile imtihan ediliyor. Bu elbette tüm dünya emekçilerinin geçmek zorunda kaldıkları bir imtihan ama Türkiye işçi hareketinin en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor olması, tıpkı hastalığın zayıf bünyelerde daha etkili olması gibi, buralarda çok daha derin etkiler yaratıyor. Pandeminin başlarında yaygınlaşan “evde kal” çağrısı sınıfsal ve sınıf içi bir ayrım çizgisi çekerek bu etkilerin dozunu ve derinliğini belirliyor. Evde kalabilenler üst ve orta sınıflar olurken; eve mahkum edilen işsizler, evde kalması istenmeyen, sokağa çıkma yasaklarında basit birer izinle fabrikalara emrivaki ile doldurulan işçiler; ilk anda kulağa hoş gelen evden çalışmanın yarattığı yeni sömürü biçimlerini deneyimleyen, ağırlıkla beyaz yaka emekçiler vb. Pandemi kapitalist toplumun sınıflı bir toplum olduğunu, her türlü deneyim gibi hastalık deneyiminin de sınıf temelinde ilerlediğini ısrarla bir kez daha anımsatıyor.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayın.