Türkiye İşçi Partisi'nden '25 Kasım' açıklaması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıklama yapan TİP, ''Kadına yönelik şiddete karşı emeğimiz, bedenimiz, hayatımız için ayaktayız!'' dedi.25-11-2020 15:04

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir açıklama yayınlayarak kadınların kazanılmış haklarının gasbedildiğine ve kadın emeğinin görünmezleştiğine dikkat çekti.

''Bir kişi daha eksilmemek için 25 Kasım'da sokaklardayız!'' denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI EMEĞİMİZ, BEDENİMİZ, HAYATIMIZ İÇİN AYAKTAYIZ!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren erkek egemen düzen ve kapitalizm, kadına yönelik şiddetin, cinsel saldırıların ve kadın cinayetlerinin artarak sürmesine neden oluyor.

İktidarın her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı cezasızlık politikası, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun ile üstlendiği sorumlulukları yerine getirmemesi failleri daha da cesaretlendiriyor. Açıkça suç olan fiiller İçişleri Bakanı tarafından "ayıp" olarak nitelendirilip önemsizleştiriliyor. Kadınların kazanılmış hakları gasp ediliyor, emeği görünmezleşiyor.

Bu düzen kadınları bastırmak, susturmak, yok saymak istiyor. Bu düzen kadınlar için şiddet, savaş ve sömürü düzeni demek.

Bizi öldüren bu düzeni yıkmak için,

Ekonomik krizin faturasını işsiz kalarak ödeyen kadın işçiler için,

İktidarın "kutsal aile" zihniyetiyle ev içi emek ve bakım işlerine mahkum ettiği kadınlar için,

Emeği görünmeyen, eşit işe eşit ücret alamayan kadınlar için,

Hayatta kalabilmek için savaştan kaçan, cinsel ve fiziksel saldırıya uğrayıp kayıt dışı ekonomi ile açlık sınırının altında çalışmaya zorlanan kadınlar için,

Fetvalarla, çürümüş önyargılarla toplumdan dışlanan ve nefret suçlarına maruz kalan LGBTİ+’lar için,

bize dayanışma ve mücadele gerek!

Emeğimiz, bedenimiz, hayatımız için,

Yaşamak için bize sosyalizm gerek!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününde, bir kişi daha eksilmemek için sokaklardayız! 

İsyandayız! 

Ayaktayız!