Türkiye 'hukukun üstünlüğü'nde 128 ülke arasında 107. sırada!

Serter, "Türkiye’de tek adam rejimi, adaletin sağlanmasının ve hukukun üstünlüğünün önünde ciddi bir engeldir” dedi.14-05-2020 15:02

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter,  Türkiye’nin , Dünya Adalet Projesi’nin “2020 yılı Ülkelerde Hukukun Üstünlüğü” raporunda son sıralarda yer almasının tek adam rejiminin adalet sistemini yerle bir etmesinden kaynaklandığını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi Bedri Serter, yaptığı yazılı açıklamada Dünya Adalet Projesi’nin “2020 yılı Ülkelerde Hukukun Üstünlüğü” raporunda Türkiye’nin 128 ülke arasında 107. sırada yer almasını değerlendirdi. Serter, “Bu  bize, bu ülkede, gün geçtikçe hukukun üstünlüğünden uzaklaşılıp üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu, tek adam rejiminin adalet sistemini yerle bir ettiğini göstermektedir” dedi.

Serter, açıklamasında, listenin ilk sıralarında, demokrasinin hakim olduğu, eğitime çok önem verilen, kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı, toplumsal refahın temel politika olarak benimsendiği ve kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç’in yer aldığına dikkati çekti.

‘TEK ADAM REJİMİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNÜNDE CİDDİ ENGEL’

“Türkiye’de tek adam rejimi, adaletin sağlanmasının ve hukukun üstünlüğünün önünde ciddi bir engeldir” diyen Serter, açıklamasında şunları kaydetti:

“Uluslararası endeksler de bunu göstermektedir. Şirket gibi yönetilen ve partili bir Cumhurbaşkanının yönettiği bir ülkenin geldiği bu nokta tesadüf değildir. Bu tür uluslararası sıralamalarda, ülkeyi ortak akılla yöneten, çok sesliliğe yer veren, demokrasiyi içselleştirmiş, eğitime yatırımı öncelikli ele alan ülkelerin başta gelmesi hem tüm dünyaya mesaj vermektedir, hem de Türkiye’de parlamenter sistemin bitirilerek getirilmeye çalışılan ve temelinde tek adamın olduğu bir ‘partili’ başkanlık sisteminin de yürümediğini açıkça göstermektedir.

Temel insan haklarına saygıya, Birleşmiş Milletler ’in İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde tanımlanan temel hakların uygulanmasına bağlılık noktasında Türkiye, dünyanın 128 ülkesi arasında son 5 ülkeden biridir. İktidarın Türkiye’ye dayattığı başkanlık sistemi, Türkiye’yi temel insan haklarından uzaklaştırmaktadır. Partili Cumhurbaşkanı tarafından yönetilemeyen, savrulan bir Türkiye’de hak ihlalleri ve adaletsizlikler artmaktadır.”