Türkiye Ekonomisi: Temel sorunlar, kırılganlıklar ve açmazlar!16-09-2020 01:24

Türkiye ekonomisinde neoliberal politikaların uygulanma süreci, dünyadaki örnekleri ile yakın benzerlikler göstermektedir. 24 Ocak 1980 Kararları ile ilk uygulamaları başlatılan bu politikalar; 1989 yılında 32 sayılı karar ile sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile devam etmiştir. Bu kararla kontrolsüz bir biçimde serbestleştirilen dış sermaye hareketleri, ‘finansallaşma’ olarak adlandırılan süreci de iyice hızlandırmaya başlamıştır. 

***

Yazının devamı için tıklayın.