Türk Toraks Derneği: Tüm okul görevlilerine düzenli test yapılmalı

TTD’den yapılan açıklamada, örgün eğitimin devamının sadece öğrencilerin akademik başarıları için değil fiziksel, ruhsal, sosyal yönden çocuğu desteklemede kritik bir rol oynadığına ve bu nedenle önlemlerin eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.07-10-2021 17:36

İleri Haber

TTD’den yapılan açıklamada, örgün eğitimin devam edebilmesi için yapılması gerekenler sıralandı. Açıklamada aşılama, maske, fiziksel mesafe ve temas, tarama testi, havalandırma, el yıkama ve solunum önlemleri, yemekhanede uyulacak kurallar, okul servisleri, hasta iken evde kalmak ile ziyaretçi önlemlerine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte ara verilen örgün eğitim 6 Eylül’de yeniden başlamıştı. Okullarda alınmayan önlemler dolayısıyla vaka sayılarının gün geçtikçe arttığı bir aylık sürecin ardından bir uyarı da Türk Toraks Derneği’nden (TTD) geldi.

TTD’den yapılan açıklamada, örgün eğitimin devamının sadece öğrencilerin akademik başarıları için değil fiziksel, ruhsal, sosyal yönden çocuğu desteklemede kritik bir rol oynadığına ve bu nedenle önlemlerin eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.

TTD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gökdemir “Şu anki bilgilerimiz Covid-19 vakalarının çocuklarda ve bebeklerde erişkinlere kıyasla daha hafif klinik bulgularla seyrettiğini göstermektedir. Hastalığın çocuklardaki etkisi göz önüne alındığında okulların güvenli biçimde açık kalmasını sağlamak için bütün gerekli çabaların gösterilmesi gerekmektedir” diyerek alınması gereken bir dizi önlemi sıraladı.

Vaka sayılarına bağlı eğitimin duraksaması ihtimaline karşı önlemlerin uygulamasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Prof. Dr. Gökdemir, bilinen önlemlerin yanı sıra okul görevlileri ile tüm öğrencilere tarama testleri ile soğuk havalarda pencerelerin 15 dakikada bir açılarak havalandırılması gibi önerileri de açıkladı:

AŞILAMA

- Okulda çalışan ve öğrenciler ile temasta olan öğretmen, temizlik görevlisi, servis şoförleri başta olmak üzere tüm personel, veliler ve aşıları tanımlanmış olan 12 yaş üzerindeki tüm çocuklar aşı yapılması konusunda teşvik edilmelidir.

MASKE

- Covid-19 enfeksiyonu damlacık yolu ile bulaşması nedeniyle tüm öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli ağzı ve burnu içine alacak şekilde doğru bir şekilde yüz maskesi takmalıdır.

- Doğru maske kullanımı özellikle kapalı ortamlarda ve fiziksel mesafenin sağlanmasında zorluklar olduğunda bulaşıcılığın engellenmesinde önemlidir.

FİZİKSEL MESAFE ve TEMAS

- Okul içerisinde maske kullanımı ile birlikte 1,5 metrelik mesafenin korunması gerekmektedir.

- Okul girişlerinde, çıkışlarında ve teneffüs aralarında öğrenci ve öğretmenler fiziki mesafelere uymalıdır, öğrenci nüfusu yoğun olan okullarda, giriş ve çıkış saatleri ve teneffüs saatleri kademeli olarak daha az öğrencinin temas edeceği şekilde düzenlenmelidir.

- Öğrenciler gün içinde aynı sınıf içerisinde ve kendisi için belirlenmiş olan sırada ders görmeli, yer değişikliği yapılmasından kaçınılmalıdır.

- Müzik dersinde şarkı söyleme ve koro çalışmaları açık havada yapılmalıdır. Dış ortamda yapılması mümkün olmadığında ise yapılmamalıdır.

- Öğrenciler arasında ortak malzeme kullanımı ve eşya değişimi yapılmamalıdır.

TARAMA TESTİ

- Haftalık aralıklarla öğrenci ve tüm çalışanlara tarama testleri yapılması bulaştırıcılık riski olan enfekte kişilere erken tanı konulmasını sağlayan testlerdir. Tarama testleri ile bulaştırıcılık riski olan bireylerin belirlenerek izole edilmesi ile enfeksiyonun yayılması önlenir.

HAVALANDIRMA

- Ortamın havalandırılması, havadaki virus parçacıklarının sayısını azaltabilecek en önemli Covid-19 enfeksiyonunu önleme stratejisidir.

- Penceresi ve yeterli havalandırması olmayan derslikler kullanılmamalıdır.

- Hava akımı için pencereler ve ek olarak mümkünse sınıf kapısı açık olacak şekilde ders yapılmalıdır. Soğuk havalarda ise sınıf kapısı açık kalmalı ve pencereler 15 dakika aralıklar ile tam açılarak havalandırma sağlanmalıdır.

EL YIKAMA ve SOLUNUM ÖNLEMLERİ

- El yıkama, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Okuldaki tüm personel ve öğrencilere sık sık el yıkama hatırlatılmalı ve küçük çocuklara bu konuda yardımcı olunmalıdır.

- El yıkama işlemi mümkün değilse en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılmalıdır.

- Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mendille kapatılmalıdır. Kullanılmış mendiller çöpe atılmalıdır.

YEMEKHANEDE UYULACAK KURALLAR

- Mümkün ise öğle yemeği açık havada yenmelidir, değil ise yemekhaneler iyi havalandırılmalıdır.

- Personel yemek hazırlarken ve servis ederken maskelerini sürekli takmalıdır.

- Yemekhaneye giriş çıkışta öğrenciler fiziksel mesafeye dikkat ederek sıra oluşturmalı ve maske kullanmalıdır.

- Maske yemeğe başlanmadan hemen önce çıkarılmalı, öğle yemek süresi maksimum 20 dakika tutulmalı, yemek sırasında konuşulmamalıdır.

OKUL SERVİSLERİ

- Serviste bulunan herkes maske takmalıdır. İhtiyaç oldukça yenilemek için yedek maske bulundurulmalıdır.

- Öğrenci sayısına göre öğrenciler arasında uygun mesafe olacak şekilde sürekli aynı yerde oturulmalıdır.

- Hava koşullarına göre pencere kısmen ya da tamamen açık olarak seyahat edilmelidir.

HASTA İKEN EVDE KALMAK

- Öğrenci aileleri, öğretmenler ve okul personellerinin Covid-19 hastalığı ve semptomları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve ne zaman evde kalmaları ve izole olmaları gerektiği eğitimi verilmelidir.

- Bu eğitim doğrultusunda tüm öğrenciler ve okul personeli her gün okula gitmeden önce kendilerine hastalıkla ilgili belirti var mı diye tarama yapmalıdır. Semptom ve bulguları olan öğrenciler, öğretmenler ve okul personelleri aşı durumuna bakmaksızın evde kalmalı, test yapılması ve muayene için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir.

ZİYARETÇİ

- Okul binalarına zorunlu haller dışında hiçbir ziyaretçi alınmamalıdır.