Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nden ‘vajinal sülük kursu’ açıklaması

“Hacımat Enstitüsü” adı altında bilimi hiçe sayarak “vajinal sülük kursu” açılmasının ardından Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karakete derneğin internet sitesinden bir açıklama yayınladı.14-10-2017 14:12
İleri Haber

“Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla yapılan açıklamada açılan kursun yasaları çiğnediği belirtilirken bu teşebbüsten dolayı kaygı duyulduğu ifade edildi. Açıklamada adli mercilere açık suç duyurunda bulunduklarını ifade eden Karateke, benzeri bilim dışı uygulamaların derneğe bildirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Hacamat Enstitüsü adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen bir kuruluşun, ‘’http://www.hacamatenstitusu.com.tr’’ adresi üzerinden, Vajinal Sülük Kursu başlığıyla duyuru yaptığı ve sosyal medya üzerinden sözde bu kursa katılımcı aradığını büyük şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu fiil ile yasalar çiğnenmekte, halk sağlığına karşı ağır bir suç işlenmektedir. ‘’Enstitü’’ kavramı aşağılanmakta, toplum önünde istismar edilmektedir. Keza ‘’Hacamat’’ kavramı da saptırılmakta, insanlarımız aldatılmaya ve sömürülmeye çalışılmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın ne denli istismara açık bir alan olduğu ve ilgililerce çok dikkatli davranılması gerektiği gerçeği de bu teşebbüsle bir kez daha açığa çıkmıştır. Türkiye’deki Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı hekimlerin meslek örgütü Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) olarak bu teşebbüsten büyük üzüntü ve kaygı duymaktayız.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Milletimizin sağlığını hiçe sayan, sağlık alanındaki temel yasa, yönetmelik, tüzük ve diğer tüm hukuki düzenlemeleri açıkça, cüretkâr bir üslupla çiğneyen bu teşebbüs, halk sağlığını ağır biçimde tehdit etmektedir. Bu skandal boyutuna varan bir aymazlıktır. Bu teşebbüs dünyada saygın bir geçmişi ve yeri bulunan Türk Tıbbı bakımından utanç kaynağıdır. Tıp, ahlaksızların ve vicdansızların istismarından korunmalıdır. İnsanlık onuru ve kamu sağlığına sahip çıkmalıyız.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

Yetkili adli ve idari mercileri, sağlık meslek kuruluşlarını bu hukuk tanımazlığa ve ağır tehdide karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu suç ve ahlaksızlık yapanların yanına kar bırakılmamalıdır. Adli mercilere açık suç duyurusunda bulunuyoruz. Sorumluluk sahibi herkesi, hukuk kurallarını ayaklar altına alan, halk sağlığını onulmaz şekilde yaralayan, akla ve bilime aykırı bu girişime karşı durmaya, duyarlı davranmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

BENZERİ UYGULAMALARIN DERNEĞİMİZE BİLDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Bu skandala sosyal medyada yoğun eleştiriler yöneltilmesi üzerine duyurunun şimdilik anılan web sitesinden kaldırılmış olduğu gözlemlenmiştir. Kadın sağlığını tehdit eden bu ve benzeri bilim dışı uygulamaların Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ne bildirilmesini de ayrıca saygıdeğer halkımızdan özellikle talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ateş KARATEKE

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ BAŞKANI