Türk-İş AKP'nin 'istihdam paketi'ne karşı 81 ilde basın açıklaması yapacak 

Türk-İş yarın 81 ildeki temsilciliklerinde, AKP'nin 'istihdam paketi' dediği torba yasa teklifine karşı basın açıklaması yapacak.26-10-2020 12:26

İleri Haber

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam eden ve işçileri kıdem tazminatlarından mahrum bırakan, esnekliği ve güvencesizliği artıran, kayıt dışı işçi çalıştırmaya af getiren torba yasa teklifine karşı 81 ilde sokağa çıkma kararı aldı. 

Türk-İş Yönetim Kurulu tarafından il temsilciliklerine gönderilen yazıda, "Yönetim Kurulumuz, torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı, bölge ve il temsilcilikleri önünde basın açıklaması yapılmasına karar vermiştir" denildi.