Türkiye'nin internet kullanım oranı açıklandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, Türkiye’de internet kullanımı arttı.08-08-2018 15:28

İleri Haber

Türkiye’de AKP hükümetinin tüm engelleme ve sansürüne rağmen internet kullanımı amaçlananın aksine artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre internet kullanımında artış yaşandı.

İnternet kullanan bireylerin oranı %72,9 oldu.

2017 yılında bilgisayar ve internet kullanımı %56,6 ve %66,8 iken, 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 oldu.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %68,6 ve %80,4 iken, kadınlarda  %50,6 ve %65,5 oldu.

HER 10 EVDEN 8’İNDE İNTERNET VAR

Araştırma sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin %83,8’i evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında %80,7 idi.

GENİŞ BANT İLE İNTERNETE ERİŞİM SAĞLAYAN HANELERİN ORANI %82,5 OLDU

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında %82,5 oldu. Buna göre hanelerin %44,5’i sabit geniş bant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, %79,4’ü mobil geniş bant bağlantı ile internete erişim sağladı. Geniş bant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl %78,3’tü.