'TÜGVA paralel yapı mı?' sorusunu TÜGVA'lı Mustafa Şentop 'kişisel' buldu!

'TÜGVA paralel yapı mı?' sorusunu TÜGVA'lı Mustafa Şentop 'kişisel' buldu!

“TÜGVA paralel devlet yapılanması mı?” diye soran CHP’li Antmen’e, TÜGVA eğitimcisi olan TBMM Başkanı Şentop ‘kişisel’ diye yanıt verdi.

İleri Haber

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yeni bir paralel yapı olup olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi. Soru önergesine yanıt veren TÜGVA eğitimcisi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM İçtüzüğü'nün "Sorulamayacak konular" başlıklı 97'nci maddesini gerekçe göstererek ‘kişisel’ diye yanıtladı.

Verilen yanıtı sosyal medyada paylaşan Antmen şu sözlere yer verdi:

“TBMM Başkanı Mustafa Şentop TÜGVA ile ilgili önergemi 'Kişisel' bularak iade etti.

TÜGVA yeni bir paralel yapı mı? TÜGVA bugüne kadar hangi kamu kurumuna kaç kişiyi torpille soktu? sorularımın neresi kişisel?

Ama kişisel bir konu var; o da Şentop'un TÜGVA Eğitimcisi olması!"

‘HEM TÜGVA HEM ŞENTOP TBMM’Yİ ŞİRKETLERİ OLARAK GÖRÜYOR!’

Mustafa Şentop görevini tarafsız yapmak istiyorsa TÜGVA’dan istifa etsin. TÜGVA’dan vazgeçemiyorsa Meclis Başkanlığından istifa etsin! Bir de TÜGVA’nın Mustafa Şentop ile ilgili sayfasında ‘şirket’ olarak TBMM gösterilmiş. Hem TÜGVA hem Şentop TBMM’yi şirketleri olarak görüyor!”

ŞENTOP’TAN ‘KİŞİSEL’ YANITI

Şentop’tan gelen yanıt ise şu şekilde:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçtüzüğü'nün 67'nci ve 96’ncı maddeleri uyarınca TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergeleri Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk noktasında. TBMM Başkanlığı'nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmakta veya sahibine iade edilmektedir.

‘SORULAMAYACAK KONULAR’

TBMM İçtüzüğü'nün "Yazılı soru" başlıklı 96'ncı maddesinde "Yazılı soru, kişisel görüş ileri sürülmeksizin ... bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir." kuralına yer verilmiş olup; bu madde uyarınca yazılı soru önergesi metninde önerge sahibi milletvekilinin kişisel görüşlerine yer verilmemesi gerekmektedir. TBMM İçtüzüğü'nün "Sorulamayacak konular" başlıklı 97'nci maddesi "Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: ... b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular" hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin 1, 2 ve 3 numaralı sorularının TBMM İçtüzüğü'nün yukarıda aktarılan 96'ncı ve 97'nci maddeleri hükümlerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla önergeniz, söz konusu sorular çıkarıldığı veya yukarıda belirtilen lçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir.”