TTB'nin başvurusu üzerine Danıştay’dan 'güvenlik soruşturması' kararı

Danıştay, AYM'nin “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” iptali kararının ardından TTB'nin yaptığı yürütmeyi durdurma kararını yerinde gördü.17-06-2020 09:24

Anayasa Mahkemesi'nin “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” iptali kararının ardından Danıştay da Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) ''yürütmenin durdurulması’' talebini yerinde gördü. TTB, yapılan keyfi uygulamaların son bulması çağrısında bulundu.

TTB'nin “ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar" için getirilen "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" değişikliklerinin iptali için yaptığı başvurunun Danıştay tarafından reddedilmesine yapılan itiraz kabul edilerek, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay 12. Dairesi, TTB tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talebini 30 Mayıs 2019 tarihinde reddetmişti. Danıştay kararına yapılan itiraz ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TTB tarafından yapılan “yürütmenin durdurulması” talebini yerinde buldu. Kararda, "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar" için getirilen "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" maddesinin AYM tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

'AYM KARARI UYGULANSIN'

Dava konusu Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinde geçen ‘ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar’ ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

TTB kararı Web sitesinde yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmeliğin Danıştay’da hukuki incelemesi sürerken Anayasa Mahkemesi 657 Sayılı Kanun’un 48/1/A maddesine eklenen kuralı iptal etmiştir. Bunun üzerine TTB olarak güvenlik soruşturmalarının sonucunun olumsuz olarak değerlendirildiği gerekçesi ile ataması yapılmayan hekimlerin ivedilikle atamalarının yapılması, AYM kararının bir an önce uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderilmiş, ayrıca hekimler için kişisel itiraz dilekçesi örneği yayımlanmıştır. Bununla birlikte ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ gerekçe gösterilerek, güvenlik soruşturması işleminde ısrar eden uygulamalar olmuştur. Danıştay’a açmış olduğumuz davada yönetmelikteki ‘ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar’ ibarelerinin yürütmesi durdurulduğundan bu uygulamaların da artık dayanağı kalmamıştır. Karar uyarınca güvenlik soruşturması uygulaması ile buna bağlı olarak uygulanan meslek icrası yasağı son bulmalıdır.”