TTB'nin anketine göre, vaka sayısı Nisan 2020'nin de üzerinde

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) aile hekimleriyle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarına göre, Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin aksine vaka sayısı Nisan 2020'den daha yüksek.20-09-2020 22:49
İleri Haber

İktidarın küçük ortağı MHP tarafından, pandemi sürecine ilişkin verileri paylaştığı ve risk altındaki sağlık çalışanlarına dikkat çektiği için hedef gösterilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) çarpıcı bir anketin sonuçlarını açıkladı. 

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun 7-14 Eylül tarihleri arasında 62 ilden 913 aile hekimiyle yaptığı ankete göre, Türkiye'de bugün izloasyonda olması gereken kişi sayısı 600 bin olarak belirtildi. 

Filyasyon çalışmaları kapsamında telefonla izlem yapmaları beklenen aile hekimlerinden ankete katılanların yüzde 57'si tüm hastaları izlem tarihinde aradığını, yüzde 32'si kısmen izlem yaptığını, yüzde 11'i ise hiçbir hastayı aramadığını bildirdi. 

VAKA SAYISI NİSAN 2020'DEN DAHA YÜKSEK

Salgının ne durumda olduğuna ilişkin, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle uyuşmayan sonuçlar çıktı. Ankete ilişkin TTB tarafından yapılan açıklamada, Nisan 2020'nin Türkiye'de salgının pik yaptığı ve günde 4000 üzeri yeni vaka ve 60 bin üzeri aktif vakanın bulunduğu dönem olduğu, 7-14 Eylül 2020 tarihlerinde ise bu sayıların 1500 ve 25 bin civarında olduğu hatırlatıldı. Ankete katılanların yüzde 72'si izlem sayılarının nisan ayına göre arttığını söyledi. Çalışmaya katılan illerden İstanbul dışında tüm illerde aile hekimleri izlem sayılarının nisan ayına göre arttığını belirtirken, salgının İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldığı görüşü öne çıktı.

Çalışmaya katılan aile hekimlerinin izlem listelerinde ortalama 26,2 ve toplam 23437 kişi bulunduğu bildirildi ve bu sayı üzerinden bir genelleme yapıldığında Türkiye'de 600 bine yakı kişinin izolasyonda olması gerektiği verisi paylaşıldı. 

'EK ÖDEME MÜCADELEYE KATKI YAPMAZ'

TTB'nin anketine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Ağustos ayı itibariyle Aile hekimlerine pandemi nedeniyle ek ödeme yapılmasının salgınla mücadeleye katkısı olmayacağını bildiren aile hekimi oranı yüzde 78'i buluyor. 

ASM'LERİN YÜZDE 40'INDA HASTALIK GEÇİRMİŞ BİR ÇALIŞAN BULUNUYOR

Sağlık çalışanlarının yüksek risk altında çalıştığına ilişkin değerlendirmeler ise anket tarafından doğrulanıyor. Ankete katılanların yüzde 41,2'si kendi bulunduğu Aile Sağlığı Merkezi'nde COVID-19 geçiren bir sağlık çalışaı bulunduğu bilgisini paylaştı. 2020 Mayıs ayında TTB tarafından yapılan çalışmada bu oran %11 olarak tespit edilmişti