TTB’nin anket sonuçları: Sağlık çalışanlarının yüzde 78’i koruyucu maske olmadan çalışıyor

TTB sağlık çalışanlarının koronavirüse maruz kalımını ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı.24-03-2020 15:14

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarının koronavirüse maruz kalımını ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı.

20 Mart'ta web tabanlı başlatılan anketi ilk iki günde 74 ilden 1820 sağlık çalışanı yanıtladı. Sonuçlar, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığını gösteriyor.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 78’i N5 maske, yüzde 74’ü siperlik ya da koruyucu gözlük, yüzde 71’i tek kullanımlık önlük/tulum, yüzde 60’ı tıbbi maske, yüzde 52’si önlük forma ve yüzde 38’i de eldivene erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla koronavirüs hastası bulunduğu görülüyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli koronavirüs hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtiyor.

Yüzde 48’i çalıştığı kurumda koronavirüs için ayrı bir triaj (ınıflama, ayırma) mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü koronavirüs salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 53’ü koronavirüs salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si koronavirüs ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber, eğitim materyali verilmediğini ifade ediyor.

Ayrıca ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığı bulunuyor.

TTB’nin anket sonuçlarına ilişkin hazırladığı raporda, sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşı ile ilgili bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulması gerektiği ifade ediliyor.