TTB'den tıbbi fetva sempozyumuna tepki: Tıbbın kaynağı bilimsel bilgidir

TTB, İSAM'ın gerçekleştireceği 'Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar' başlıklı sempozyumuna tepki gösterdi.21-12-2019 16:35

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM) bu hafta sonu gerçekleştireceği “Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar” başlıklı sempozyumuna tepki göstererek “Tıbbın kaynağı fetvalar değil bilimsel bilgidir” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve toplumun her geçen gün muhafazakârlaştırılması ile bilimden uzaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, “Bunun son örneği 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan ‘Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu’dur. Planlanan sempozyum tıbbi konularda fetva vermeye yöneliktir. Tıbbi konularda fetva verme anlayışı sağlık hizmetleriyle ilgili kararların din insanlarınca verilmesini gerektirir ki bu bilime, hekimliğin evrensel ilkelerine ve hukuk kurallarına aykırılık oluşturacaktır. Böylesi bir geri gidişin sağlık alanında yaşanması ise yaşam hakkının sağlanmasının olanağı olan ve sağlık politikaları ve piyasaya dönük sağlık örgütlenmeleri ile zedelenen sağlık hakkının yitirilmesine neden olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TIP ALANININ ZENGİNLİĞİ BİLİMSEL YÖNTEME DAYANIR

Tıp alanında zenginliğin, gelişimin ve birikimin bilimsel yönteme dayanan uygulamalarla sağlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bugün hekimliğin en kadim ‘önce zarar verme’ ilkesinin hayata geçirilmesi bilimsel yöntem ile kanıtlanabilir, tekrarlanabilir, denetlenebilir, eleştiriye açık bilgi üretilebilmesi ile olanaklı olabileceği gibi hekimi de ‘güvenilir’ kılar. Güven değerine dayanan, hekimliğin evrensel insancıl boyutunu oluşturan hekim-hasta ilişkisi böylelikle kurulabilmekte, hekimliğin insana rağmen değil de insanla birlikte yürütülmesi sağlanabilmektedir. Bugün yürürlükte olan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde hekimin bilimin gerekliliklerine uyması ifade edilirken, Dünya Tabipleri Birliği Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası da hekimin hastasına bilimin bütün olanaklarını sunmakla yükümlü olduğunu açıkça belirtmektedir.”

İnanca dayalı bilginin özgür ve bağımsız düşünceye, sorgulamaya ket vurduğu dile getirilen açıklamada, “Toplumun sağlık hakkını ve demokratik hukuk sistemini yok sayan, gericileşmeyi körükleyen yaklaşımlar ve uygulamalara karşı uyarma sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve bu bağlamdaki mücadeleyi her zaman sürdüreceğimizi belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.