TTB'den Sağlık Bakanlığı'na yazı: 'Hastanelerin malzeme eksikliği giderilsin, sağlık çalışanları korunsun'

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman imzasıyla gönderilen yazıda, hem kamu sağlık sektöründe hem de özel sağlık sektöründe sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalar olduğu belirtildi. Yazıda, koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi istendi.18-03-2020 16:48

İleri Haber

TTB’den, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda Covid-19 salgınına yönelik hastanelerde malzeme eksikliğinin giderilmesi ve sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılması talep edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bir yazı gönderdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman imzasıyla gönderilen yazıda, hem kamu sağlık sektöründe hem de özel sağlık sektöründe sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalar olduğu belirtildi. Yazıda, koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi istendi.

Sağlık kurumlarındaki çalışma düzenlerinin yeni duruma göre ayarlanması gerektiğine de yer verilen yazıda ayrıca, sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve virüs şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmesi istendi.

Yazıda yer alan talepler şöyle:

HASTANELER

- Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

- Bakanlığınızca, muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların hastane yönetimleriyle paylaşılması ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun hastane yönetimlerine iletilmesi önemlidir.

- Özel hastaneler başta olmak üzere kimi hastanelerin hala tanı ve tedavi süreçlerini Korona virüsü sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarı kırılmalıdır.

- Acil olmayan ameliyatlar ilk aşamada Nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.

- Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli, Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden verilen randevularda süre 20 dakikada bir olarak ayarlanmalı, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde Korona virüsü poliklinikleri açılmalı, “olası olgu” tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.

- İvedi olarak bütün yurttaşlara tanı ve tedavisi acil veya yaşamsal olmayan durumlar için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmamaları çağrısında bulunulmalı, bu bağlamda yurttaşların Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ve danışma hatlarını daha yaygın kullanması sağlanmalıdır.

- Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir.

- Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın (yaşamı kısıtlayıcı hastalıkları olan kişiler için özel tıbbî ve hemşirelik bakımını kapsayan) yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI

- Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli; (8.00-12.00) saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, (13.00-15.00) saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri sunulmalı; (15.00-17.00) saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalıdır.

- Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ivedi olarak karşılanmalıdır.

- Aile Sağlığı Merkezlerinin temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalıdır.

- İşyeri hekimlerinin kişisel koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, bu konuda yaşandığını bildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşülmelidir.