TTB'den Sağlık Bakanlığı'na çağrı: 'Sağlık kuruluşlarında vardiya usulünden vazgeçilsin'

TTB, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak sağlık emekçilerinin, nöbet dışında hastanede kalma sürelerini sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasından vazgeçilmesini istedi.04-06-2020 12:15

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Adana ve Eskişehir Şehir Hastaneleri'nde uygulamaya konulan vardiya düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda "Yoğun ve yorucu bir dönemi geride bırakmış, halen sürmekte olan mücadeleyi yürüten sağlık çalışanlarına nöbet dışında hastanede kalma sürelerini gece vaktine sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasının dayatılmasından vazgeçilmesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

TTB Merkez Konseyi, sürmekte olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı son derece ağır koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin, nöbet dışında hastanede kalma sürelerini sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

'TÜM KAMU KURULUŞLARINA KAYGINLAŞTIRILABİLİR'

Uygulamanın tüm kamu kuruluşlarına yaygınlaştırılabileceği yönündeki kaygılara işaret eden TTB Merkez Konseyi, muvafakat aranmaksızın, şeffaf ve katılımcı olmayan bir yaklaşımla dayatılan düzenlemeden vazgeçilmesini, tüm sağlık kuruluşlarında buna uygun şekilde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Son olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde güncellenen “Personel ayrılışları” konulu genel yazı ile mevcut sağlık çalışanı sayısı korunmuştur. Yapılan açıklamalara göre COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanları da tedavilerinin akabinde çalışmaya başlamaktadır. Mesai ve nöbetlerle karşılanamayan bir yoğunluk ve personel sayısında azalma söz konusu değildir. Salgın döneminde yapılan çalışma düzeninin, normalleşme çerçevesinde rutine dönüş olarak planlanması, ertelenen işlemlerin takvime bağlanması mümkündür. Bununla birlikte randevu sistemi dışında poliklinikte hasta kabulü yapılmayacağı da belirtilmesine karşın vardiya uygulamasına geçilmesinin sağlık hizmeti gerekleri ve sağlık çalışanlarının dinlenme hakkının temini ile örtüşmemektedir.

İlgili yazı “Yoğun ve yorucu bir dönemi geride bırakmış, halen sürmekte olan mücadeleyi yürüten sağlık çalışanlarına nöbet dışında hastanede kalma sürelerini gece vaktine sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasının, muvafakat aranmaksızın, şeffaf ve katılımcı olmayan bir uygulama ile dayatılmasından vazgeçilmesini, uygulama birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz” talebiyle son buldu.