TTB ve SES'ten ortak açıklama: Açlık grevini bitiren mahpuslara özenli bir tıbbi yaklaşım gerekiyor

TTB ve SES açlık grevlerini sonlandıran tutsaklarda kalıcı hasarlar oluşmaması için özenli bir tıbbi yaklaşım gerektiğini vurguladı.28-05-2019 16:21

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) açlık grevlerinin sonlandıran grevcilerin durumuna ilişkin TTB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman bu sürecin ardından kalıcı hasarlar oluşmaması için özenli bir tıbbi yaklaşımın gerektiğini vurgulayarak, “Açlık grevini sonlandırmış olan mahpusların cezaevi hekimine ve oradan sevk edilerek hastanelere ulaşmalarında sorumluluğu olan idarecilerin bu konuda zorluk çıkarmamaları ve 'hastaların' en kısa zamanda ve en uygun koşullarda hastanelere ulaştırılmaları yasal ve etik bir zorunluluktur” dedi.

'BELLİ KURALLAR GEREKMEKTEDİR'

Uzun süredir devam eden açlık grevlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinen ve açlık grevinin sonlandırılması sürecinin ciddi riskler barındırdığını ifade eden TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Açlık grevi yapanların kaybettiklerinin yerine konması ve normal beslenmeye geçiş süreci belli kuralları gerektirmektedir. Ayrıntılı Muayene, tetkik, tedavi ve özel bir beslenme programı gerektiren açlık grevleri öncelikle kişilerin hastanelere götürülmesini ve tedavilerinin  hastane koşullarında yatırılarak yapılmasını zorunlu kılar. Bu süreçte kalıcı bedensel-zihinsel hasar gelişmesine neden olabilecek uygulamalardan kaçınılması, bilimsel bilgiler ışığında özenli bir yaklaşımın gösterilmesi ile mümkündür” dedi

Evrensel'in haberine göre bu sürecin taşıdığı riskleri öngörerek ulusal ve uluslararası deneyimlerini yansıtan tedavi kılavuzlarının ilgili bakanlıklara, tüm ceza infaz kurumu hekimliklerine açlık grevleri devam ederken gönderildiğini belirten Adıyaman, tüm uyarılarına rağmen gerekli ve yeterli hazırlıkların yapılmadığı gibi açlık grevini bitirmiş olan mahpusların henüz yeterli tedaviye ulaşmadıklarına dair kaygı verici bilgiler aldıklarını ifade etti.

'EN UYGUN KOŞULLARDA HASTANELERE ULAŞTIRILMALI'

Açlık grevini sonlandıran mahpusların ya hastaneye hiç götürülmedikleri, ya götürülmelerinde zorluk çıkarıldığı ya da  hastane yatışlarının hiç yapılmadığı, kısa süre içerisinde cezaevlerine geri götürüldükleri, hastanelerde kelepçeli muayenenin dayatıldığı yönünde bilgi aldıklarını söyleyen Adıyaman, “Hatırlatmak isteriz ki açlık grevini sonlandırmış olan mahpusların cezaevi hekimine ve oradan sevk edilerek hastanelere ulaşmalarında sorumluluğu olan idarecilerin bu konuda zorluk çıkarmamaları ve 'hastaların' en kısa zamanda ve en uygun koşullarda hastanelere ulaştırılmalı yasal ve etik bir zorunluluktur” diyerek bu yönde Sağlık ve Adalet Bakanlığının olumsuz tutumlar içinde olduğuna değindi.

Vücut ağırlıklarının yüzde 10’undan fazla kilo kaybı, kanama, denge sorunu, görme bozukluğu vb. ek şikayeti olanların ve açlık grevi sürecinde yeterli B-1 vitamini almamış olanların özellikle yatarak tedavi edilmesi gerektiğini belirten Adıyaman, “İnsan ve hasta hakları bakımından uyulması zorunlu olan, hekimliğin de en temel değerlerinden biri olan hastalar arasında ayırım yapmadan  gereksinim duyduğu tüm  tıbbi tedavi ve girişimleri yapma yükümlülüğü hekim ve sağlık çalışanlarının sorumluluğundadır. Bu nedenle cezaevlerinde görev yapan hekim ve sağlıkçılardan kendilerini etik ve hukuki açıdan güç durumda bırakacak yaklaşımlardan kaçınmaya, evrensel etik ilkelere uygun davranmaya çağırıyoruz. Adalet ve Sağlık Bakanlığı yetkililerini tedavi kılavuzlarına uymaya, tedavi süreçlerini cezaevlerinin olanakları ile sınırlandıran yaklaşımlarından vazgeçmeye ve hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden kelepçeli muayene, ringlerle hastanelere sevklerin yapıldığını ifade ederek, “Açlık grevlerini bitiren mahpusların ambulansla hastaneye iletilmesi gerekiyor. Bu süreçte oluşabilecek bir hata kalıcı hasara yol açabilir” dedi. Erden, özellikle Şakran, Patnos, Mersin, Diyarbakır, Van, Bakırköy cezaevlerinden mahpuslara ve sağlık çalışanlarına kötü muamele haberlerinin geldiğini iletti.

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Ali Karakoç ise Sincan Cezaevi'nde de aynı sürecin yaşandığına dikkat çekerek, “5 ayı geçen açlık grevcisi de dahil olmak üzere açlık grevinde olanlar Sincan Kampüs Hastanesi'ne sevk edildi ama herhangi bir yatış ya da hastaneye sevki yapılsçdoo.  Türkiye'de yaşanan cezaevi sıkıntıları Sincan'da da yaşanıyor” dedi.