Binadaki yaralılar için

TTB ve SES, Cizre'de bir binada yaralı olarak bekleyen yurttaşlar için hükümete çağrı yaptı.30-01-2016 15:40

(İleri Haber) TTB ve SES, Cizre'de bir binanın bodrum katında günlerdir yardım bekleyen yurttaşlar için hükümete çağrı yaptı. 

Açıklama şöyle:

Hükümet, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz

Cizre’de bir binanın bodrum katında yaralı olarak 7 gündür yardım bekleyen 19 yurttaşımıza anlayamadığımız ve anlamlandıramadığımız nedenlerle yardım ulaştırılamıyor ve her gün bir yaralı yurttaşımız daha yaşamını yitiriyor.

Hayata tutunmaya çalıştıkları bodrum katı içindeki yurttaşlarımız için “toplu mezara” dönüşmeden yaralılara insani yardım ulaştırılmalıdır.

Bugün itibarı ile gönüllü bir grup hekim ve sağlık çalışanı ambulanslarla bölgede olduklarını ve olanak tanınması durumunda yaralılara yardıma hazır olduklarının bilgisini örgütlerimize iletmişlerdir.

Sorunun bir insanlık dramına dönüşmeden çözümlenebilmesi için bundan önceki pek çok doğal afet ve toplumsal sorunda olduğu gibi yaralılara güvenli ortam ve koşullarda ulaşılarak tıbbi yardımın sağlanabilmesi, yaralıların ivedilikle tedavi altına alınabilmesi için her türlü işbirliğine ve yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.  

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası