TTB: Sağlıkta şiddete karşı TBMM'yi göreve çağırıyoruz

Yapılan duyuruda, sağlıkta şiddet yasası çıkarılana dek her Çarşamba 18.00'de Kadıköy Rıhtım'da eylem yapılacağı ilan edildi.10-10-2018 19:11

İleri Haber

AKP'nin insanı temel almayan, piyasacı sağlık politikalarının sonucu olarak çığ gibi büyüyen sağlıkta şiddet, Kadıköy Rıhtım'da TTB'liler tarafından protesto edildi.

En son hastası tarafından silahla vurulan Fikret Hacıosman ile birlikte, katledilen sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı  bir stant açan TTB'liler, burada yaptıkları duyuruda, sağlıkta şiddeti yasası çıkarılana dek her Çarşamba 18.00'de Kadıköy Rıhtım'da eylem yapacaklarını ilan ettiler.

'AKSAKLIKLARIN TÜMÜ SAĞLIK POLİTİKALARININ SONUCU'

Eski TTB Merkez Konsey Başkanı Erdal Atabek, eski TTB Merkez Konsey Başkanı Gençay Gürsoy birer konuşma yaparken, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Gülay Kılıç tarafından okunan basın açıklamasında, Biresyel olarak sağlık hizmetinde yaşadığımız her türlü aksaklık ve eksiklik, sağlık hizmetini bu şekilde planlayan, hastalar için yeterli teşhis ve tedavi ortamını yaratmayan, nitelikli sağlık hizmeti için çabalamayan, hastaları tüketici-müşteri, devlet hastanelerini işletme-şirket haline getiren politikalardan kaynaklanmaktadır" denildi.

'TBMM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Hastalarla biz hekimlerin talep ve beklentileri birbirinin karşısında, birbirine rakip değil, iyi bir sağlık hizmetinin iki eşit tarafıdır. Nitelikli sağlık hizmeti hem biz hekimlerin, hem de hastaların ortak talebi olmalı, bu konuda yan yana durulabilmelidir.

Tüm bu gerekçelerle; sağlıkta şiddetin son bulması, TTB'nin önerdiği sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması ve sağlık ortamında şiddeti körükleyen politikalara son verilmesi talebiyle TBMM'yi göreve çağırıyoruz"

FORUM DÜZENLENDİ

Eylemin son kısmında bir forum düzenlendi.