TTB: Sağlık Bakanlığının meslek hastalığı genelgesi tüm sağlıkçıları kapsamıyor

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın 'meslek hastalığı' ile ilgili genelgesinin koronavirüsün meslek hastalığı sayıldığının algısına yol açtığını ve bunun yanlış olduğu konusunda uyarıda bulundu.19-12-2020 22:12

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi alıp, tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin 'meslek hastalığı' hükümlerinden yararlandırılmalarına ilişkin yayınlanan genelge hakkında açıklamada bulundu.

TTB'nin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fincancı, "Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var" açıklamasında bulundu.

Financı’nın açıklamasının devamı şu şekilde: 

"Sağlık Bakanlığı genelgesi dikkate alınarak sanki meslek hastalığı ya da vazife malullüğü kabul edilmiş gibi bir algı oluştu ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor. Yazının kendisinde de illiyet bağı arandığına dair bir ibare var. Ekte bulunan formlar var ve bu sorulara sağlık çalışanlarının yanıt vermesi bekleniyor. Örneğin, bu sorulardan biri aynı kurumda başka hastalanan sağlık çalışanı olup olmadığı sorusu. Oysa iş yeri hekimlerinin başka herhangi bir sağlık çalışanı olmadan tek başına hizmet verdiği koşullarda, fabrikalarda, atölyelerde hastalığın daha yaygın olduğunu bildiğimize göre; bu bir vazife malullüğü ya da meslek hastalığı olmanın yanına bile yaklaşamayacak.
Bunun yanında tabii ki illiyet bağı aranması demek ispat yükünü sağlık çalışanına yüklüyor. Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var."

'3 talebimiz var'

Ayrıca TTB resmi Twitter hesabından, "TBMM'de 'Sağlık çalışanları için Kovid-19 meslek hastalığı yasa tasarımız' var, bu tasarıda 3 temel talebimiz var" diyerek taleplerini şöyle sıraladı: "Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsasın, Sağlık Bakanlığı'nın HSYS kayıtları illiyet bağı kabul edilsin, bu kayıtlar doğrudan SGK'ya gönderilsin, 4A, B, C, taşeron vs. tüm çalışanlar için eşit SGK kapsamı olsun’’ dedi.