TTB: Düşüncelerimizi ifade etme hakkımızı derhal serbest bırakın

Merkez Konseyi üyesi doktorların gözaltına alınmasını protesto eden TTB, “Yöneticilerimizi, düşüncelerimizi ifade etme hakkımızı derhal serbest bırakın” dedi.04-02-2018 15:47

İleri Haber

Türk Tabipleri Birliği (TTB) binasında biraraya gelen tabip odaları başkan ve üyeleri hekimler, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek gözaltında bulunan TTB Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılmasını istedi. 'Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın' başlıklı açıklama öncesi binanın çevresi polis tarafından abluka altına alındı. Basın açıklaması, Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan tarafından okundu.

"Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın" sözleriyle başlayan TTB açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün çok olağandışı bir gerekçeyle, olağandışı bir şekilde, olağandışı bir çağrıyla, önceki dönem Merkez Konseyi Başkanlarımızın daveti ile burada bir hafta önce kapısı zorlanarak girilen TTB Merkez Konseyi çatısı altında buluştuk.

Gerekçe olağandışı; çünkü Türk Tabipleri Birliği'nin kuruluşundan bu yana ilk kez karşılaştığımız bir durum.

Ne 1950'ler 1960'lar, 12 Mart’ta başımıza geldiğini duyduk; ne 1980'lerin en karanlık, en akıl dışı, en baskıcı, en demokrasi dışı, en hukuksuz, en vicdansız, insan haklarına aykırı uygulamaların yapıldığı en korkunç gün günlerinde, ne 28 Şubat sürecinde, ne de daha sonraki yıllarda karşılaştık.

Kuşkusuz Türkiye tarihinin hiçbir dönemi, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi parti, meslek örgütü, sendika, derneklere saygıyı içeren, kişi hak ve hürriyetlerini gözeten hukuk devleti denilen tanıma uygun geçmedi; ama böylesi de görülmedi.

Bugün bizleri olağandışı olarak buluşturan, TTB'nin kurumsal kimliğini temsil eden Merkez Konseyi yöneticilerimizin 30 Ocak 2018 günü sabahın altısından başlayarak Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Van, Eskişehir, İzmir ve Adana'da göz altına alınmasıdır. Eş zamanlı olarak Merkez Konseyi binasında başlatılan arama faaliyetidir.

'TTB'YE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR'

Uzatmaya gerek yok: Türk Tabipleri Birliği’nin kurumsal kimliğini temsil eden Merkez Konseyi yöneticilerinin gözaltına alınması ve binasında yapılan arama TTB’ye yönelik bir saldırıdır.

Oysa ki yöneticilerimize yönelik bir soruşturma açıldığının duyulması üzerine TTB avukatları Başsavcılık ile görüşmüş, Merkez Konseyi adına randevu istemiş ve gerektiğinde bilgilendirme için gelebileceklerini, istedikleri bilgi ve belgeleri vermeye hazır olduğumuzu bildirmişlerdir.

'DÜŞÜNCELERİMİZİ SERBEST BIRAKIN'

Birçok uygulama, görüş ve düşüncede farklılıkları olabilen tabip odaları olarak hiçbir gerekçeyle Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik hukuk dışı uygulamaları, hürmetsiz tutum ve davranışları asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi en üst seviyeden bütün muhataplarımıza ilan ederiz.

Bizlerin, hekimlerin bugünkü gibi biraradalığı; kurumsal kimliğimizin güvencesi, TTB zemininin harcıdır ve tarafımızdan korunacaktır.

Türk Tabipleri Birliği,  hekimlerin tek çatı örgütü olarak vardır. Adil ve hukuka uygun seçimlerle gelen yönetimler değişse de bu çatı varlığını sürdürecek ve bu tür hukuk dışı uygulamalara karşı ortak duruşumuzla savunulacaktır.
Türk Tabipleri Birliği’nin gözaltına alınan 11 Merkez konseyi yöneticimizden 3’ü, 2 Şubat 2018 günü serbest bırakılmıştır. Bu gelişme bizi sevindirmekle birlikte halen 8 yöneticimiz gözaltındadır.

Hep birlikte bir kez daha, tek yürek ve ortak akıl olarak söylüyoruz: Yöneticilerimizi, düşüncelerimizi ifade etme hakkımızı derhal serbest bırakın! Bu talebimizin ivedilikle karşılanması herkes tarafından olumlu karşılanacak, olması gereken bir adımdır.

Yöneticilerimizi derhal serbest bırakın."

Basın açıklamasının ardından TTB üyeleri hekimlik andını okudu, yarın adliyeye çıkarılacak gözaltındaki 8 yönetici için dayanışma çağrısında bulundu.