Trans bir birey için 'doğal' ölüm var mıdır?03-07-2019 10:51

Emre Gürcanlı