Torba tasarı komisyonda: 'Seçim için yapıyoruz'

AKP, yasa önerisinin gerekçesinde açık açık ‘seçim için yasa yapıyoruz’ itirafında bulundu.15-05-2018 06:28

AKP’nin dün Meclis’e sunduğu “torba yasa” önerisinin genel gerekçesinde açık açık 24 Haziran seçimlerine atıf yapıldı. “Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim sürecinde geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren ve süregelen sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasına ihtiyaç duyulduğu” belirtildi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, gerekçeyi okuyunca “hayretler içinde” kaldığını belirterek “Seçime gidiyoruz, vatandaş da oy vermiyor. Onları rahatlatacak aflar yapalım mantığıyla yasa yapılıyor. Panik bir seçime gidiyoruz. Panik içinde torbalar yapıyoruz” dedi.

KAMBİYO SİSTEMİ

Torba tasarıya göre Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Yasa’da yapılan değişiklikler ise “kambiyo sistemi” tartışması başlattı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı ve denetim yetkisine sahip kişiler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Yasa’nın uygulanmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilecek. İstenen bilgi ve belgelerin yanıltıcı olarak hazırlanması ya da bu kişilere yerinde inceleme olanağı verilmemesi halinde 250 bin TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Ayrıca bu yasaya dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere verilecek para cezaları da artırılıyor. Yasada belirtilen kıymetleri mevzuata aykırı olarak yurttan çıkaran veya yurda sokanlar ya da bu fiillere teşebbüs edenlere, işlem Kaçakçılıkla Mücadele Yasası hükümlerine göre suç oluşturmazsa, söz konusu eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 20’si oranında idari para cezası verilecek. Eski Maliye Bakanı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel komisyondaki görüşmeler sırasında, tasarıyla ilgili, “Kontrollü kambiyo sistemine mi geçiyoruz? Neden acele ediliyor? Varlık Barışı çıktı ya yararlanırsınız ya da bakın ne geliyor mu deniliyor” diye sordu. Öte yandan Hazine Müsteşarlığı, kambiyo yorumlarına neden olan kanun değişliğinin tam tersine daha liberal bir rejime dönük bir adım olduğunu belirtti.

ANKAPARK KİRAYA VERİLEBİLECEK

Tasarı ile ayrıca Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği üzerine inşa edilen ANKAPARK için de düzenleme yapılıyor. Burası 29 yıllığına ve bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilecek. Belediye ise 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye de verebilecek. CHP’li Temizel, suç işlendiğini, düzenlemenin bu şekilde yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre tasarı ile Rize’de deniz kıyısına sağlık tesisi yapılmasına da olanak sağlanıyor.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, en genel anlamıyla ‘’Ticari Senet’’ olarak bilinmektedir. Para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetler anlamında kambiyo olarak tanımlanabilir. Kelime anlamıyla kambiyo, nakit para veya para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım ve satımını ifade eder.

Kambiyo iktisat literatüründe "döviz", "efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır. Kambiyo, kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanun’da "kambiyo senetleri" terimi altında poliçe, emre muharrer senet ya da bono ve çek örnek olarak verilmektedir.