Toplumsal devrim ve geçiş sorunsalı25-12-2018 00:25

Haluk Yurtsever

Yazı dizisine, esas olarak güncel kapitalizmin sınırlarına ve içinde filizlenmekte olan komünist öncüllere dikkat çekmek ve bu eksende program tartışmalarına katkı sunmak için başlamış, ilk yazıda da Marx’ın Grundrisse’sinin  ışığında bilginin, bilimin, zihinsel emeğin üretimin  başat öğesi durumuna gelmesiyle kapitalizmin sınırlarının daha belirgin biçimde açığa çıktığına işaret etmiştim.

İkinci ve üçüncü yazılarda  “sınırlar “ı işlemeye devam ettim. 

Şimdi sırada, kapitalizmin bağrında uç veren komünist öncülleri, olanakları ayırt etmek ve irdelemek var. 

***

Yazının devamını okumak için tıklayınız...