TOKİ, Florya’daki askeri alanı imara açıyor

İstanbul Florya’daki askeri lojmanların ve tesislerin bulunduğu 34 dönümlük alanın imar planını değiştiren TOKİ, araziyi konut imarına açmaya hazırlanıyor.29-11-2018 14:18

İstanbul, Bakırköy Florya’daki 34 dönümlük askeri alan TOKİ tarafından konut imarına açılıyor.

TOKİ, askeri lojmanların ve tesislerin bulunduğu alanının imar planını değiştirerek arazinin yüzde 60’ını konut, geri kalan bölümünü de özel okul, cami ve park olarak düzenledi.

'Planlar İmar Kanunu göre', 28 Kasım'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan Florya'daki askeri alan için TOKİ tarafından hazırlanan imar planı, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca 19 Kasım 2018 tarihinde onaylandı.

TOKİ'nin hazırladığı imar planına göre toplamda 34 bin 151 metrekarelik askeri alanın yüzde 60'ı yani 20 bin 419 metrekaresi konut, 5 bin metrekaresi özel eğitim alanı, bin metrekaresi cami, 4 bin 600 metrekaresi park, 2 bin metrekaresi rekreasyon alanı, 942 metrekaresi de yol olarak belirlendi. Konutların yüksekliği de zemin+2 kat olacak.

ARAZİ BEDELSİZ DEVREDİLDİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin ulaştığı yeni plana ilişkin hazırlanan rapora göre, Şenlikköy Mahallesi'nde maliye hazinesi mülkiyetindeki 61 numaralı parsel, 9 Ekim 2018 tarihinde, 13 numaralı parsel ise 3 Ağustos 2018 tarihinde bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı'na devredildi.

Arazi, tapuda  'askeri kışla ve tarla' ile 'bağ içerisinde askeri binalar' olarak kayıtlı. Raporda imar planlarında “askeri alan” fonksiyonuna sahip olan parsellerde 2013 yılına kadar 17 adet askeri lojman bulunduğu, bu binaların daha sonra yıkıldığı şu an alanda 6 binanın kaldığı aktarıldı.

KARARA BAKIRKÖY BELEDİYESİ KARŞI ÇIKTI

Plan değişikliği ile ilgili kurumlardan istenen görüşlere de yer verilen Raporda, Bakırköy Belediyesi, değişikliğe karşı çıkarak yeni planın yönetmelikteki plan değişikliği tanımına uymadığını, plan ana kullanım kararlarını ve bütünselliğini bozarak nüfus, yapı ve dolayısıyla trafik yoğunluğun arttırdığını vurguladı.

Konunun yeniden değerlendirilmesini isteyen Bakırköy Belediyesi, 'Konut, ticaret gibi kullanımlarla bölgeye nüfus ve yapı yoğunluğu getirecek plan kararlarının aksine bölgenin ihtiyacına yönelik donatı alanlarının yer alacağı, tamamen kamu yararına yönelik plan kararlarını içeren plan teklifinin hazırlanması gerektiğini' bildirdi.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü de askeri alanın büyük kısmının konut alanına alındığına dikkat çekerek yapılaşma şartlarının bölge planı kapsamında değerlendirilmesini istedi.

ARAZİ, İMAR PLANINDA ASKERİ ALAN FONKSİYONUNDA BULUNUYORDU

Florya'daki arazi, İstanbul’da askeri arazilerin şehir dışına çıkarılmasıyla birlikte ortaya çıkan çok sayıda boş alandan biriydi. 34 dönümlük arazi, Florya Atatürk Ormanı ve E-5 karayolunun yakınında yer alıyor. Arazi, imar planında askeri alan fonksiyonunda bulunuyordu. 2005 tarihli imar planlarında, söz konusu bölge için '2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgesi yasası ile yönetmeliklerine uyulması gerekli alanlardır. Bu alanların Milli Savunma Bakanlığı’nın programı dahilinde askeri alan dışına çıkarılması halinde boşalan alanlara öncelikle sosyal donatı alanı teklif edilecektir” şeklinde plan notu yer alıyordu