TMMOB’dan referandum açıklaması: Hayır! Bu gidişi durdurabiliriz!

Anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yapan TMMOB, referandumda “Hayır” diyeceklerini belirterek “Bu karanlığa gidişi durdurabiliriz” açıklamasını yaptı.03-02-2017 14:20
İleri Haber

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Anayasa referandumunda “Hayır” diyeceklerini açıkladı. Açıklamada, “Bu karanlığa gidişi durdurabiliriz” vurgusu yapıldı.

Başkanlık sistemini içeren Anayasa referandumuna ilişkin toplumun çeşitli kesimlerinde ‘Hayır’ çağrısı büyüyor.

21 Ocak’ta yapılan 44. Dönem Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptıkları açıklamada Anayasa referandumu sürecinde tüm birimlerini harekete geçirme kararı aldıklarını duyuran TMMOB, bugün yaptıkları açıklamayla tek adamcı başkanlık sistemini getirecek olan Anayasa değişikliğine “Hayır” diyeceklerini duyurdu.

“Ülkemizin, halkımızın geleceği için başarabiliriz, başarmalıyız!” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı`nın parti genel başkanı olmasına olanak tanıyan, dolayısıyla partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen isimlerin milletvekili olabildiği; Cumhurbaşkanına meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan; Türk tipi Başkanlık sistemi olarak kamuoyuna sunulan Anayasa değişiklik teklifi özü itibariyle "tek adam" diktasından başka bir şey değildir.

Biz TMMOB`ye bağlı Odalar olarak, Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi üzerine TMMOB 44. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisinde, Genel Kurul kararlarında ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve kararlarında ifade edilen tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor; hazırlanış ve referanduma sunuluş biçimini doğru bulmadığımız, içeriğini kabul etmemiz mümkün olmayan Anayasa değişiklik teklifine kesinlikle hayır diyoruz.

Meclis hükümeti niteliğini, parlamenter demokrasiyi; yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını; Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını; kamu kurumlarının kamu yararı ve liyakat temelinde işlevlenmesini; kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan özerk meslek kuruluşlarının kamusal işlevlerini ortadan kaldıracak olan anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.

Partili Cumhurbaşkanının yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde totaliter ve adeta mutlakiyetçi/otokratik bir hâkimiyet kurmasını amaçlayan anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.

Ülkemizin ve halkımızın geleceğini, Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, toplumsal yaşamın bütününü kapsayan meslek alanlarımız ve örgütlerimizi korumak için anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz. Mühendis, mimar ve şehir plancıları, aydınlık geleceğimiz için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Özellikle belirtmek isteriz, bütün olumsuzluklara rağmen, yaşanan bütün haksızlıklara, hukuksuz uygulamalara ve baskılara rağmen başarabiliriz, ülkemizin karanlığa gidişini durdurabiliriz.

Ülkemizin, halkımızın geleceği için başarabiliriz, başarmalıyız!

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası”