TMMOB: Mücadele edeceğiz, başaracağız!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz! Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini engellemek için tavizsiz mücadele edeceğiz! Başaracağız!" ifadeleri yer aldı.04-02-2017 17:33
İleri Haber

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde toplandı. 

TMMOB Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarında oybirliğiyle karar altına alınan 'hayır' çalışması kapsamında gerçekleştirilen toplantıda bir basın açıklaması yayınlandı. 

Yapılan açıklamada, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal kutuplaşmayı artıracak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak bu değişikliğe ikirciksiz olarak HAYIR demektedir. Örgütümüzün Genel Kurulu'na oybirliği ile aldığı karar uyarınca tüm bileşenlerimiz ile bu değişikliğe karşı ortak mücadele hattının oluşturulması için elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz! Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini engellemek için tavizsiz mücadele edeceğiz! Başaracağız!" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!

15 yıllık AKP iktidarında ülkemiz, siyasal sistemi köklü bir şekilde değiştiren rejim değişikliğine doğru sürüklenrnektedir. Mevcut anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini yürürlükten kaldıran kanun teklifi, temel demokrasi normlarından yoksun, yasama şekli, uygulama esasları, tekniği ve içeriği içerisinden büyük hatalar barındırmaktadır.

Bunlarla beraber ülkemizde yaşayan ınsanların, bu değişikliğin kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, demokratik mesleki kitle örgütlerinin, baroların, anayasa hukukçularının, üniversitelerin ve en temel bileşen olan halkın görüş bildiremediği bir kanun teklifi, halktan kaçırılarak büyük bır hızla meclisten geçirildi. 

Kanun teklifinin tartışılması şöyle dursun, milletvekillerinin oy kullanma biçimleri bile utanç verici bir hal almıştır. İktidar partisinin milletvekillerinin oylama süresince takındıkları tavır, bu rejim değişikliğinin halka yönelik tavrı ile birebir aynıdır. 

Böylesi köklü değişiklikler ancak bir kurucu meclis eli ile yapılabilir. Sistem ve rejim değışimini içeren anayasaların yapım organı aynı zamanda siyasal-toplumsal değişim ve dönüşümlerin kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden bu temel öğeden yoksundur. Bu yoksunlukla beraber, demokrasilerin gereği ve anayasa hukukunun temel normu olan, iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması ilkesi göz önüne alınmamıştır. 

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde topıumsal muhalefet üzerine kurulan baskı aygıtları ve sindirrne politikaları, iktidarın kendini sürdürmesi için temel gereklilik haline getirilmişti, Böyle bir süreçte ülkemiz referanduma götürülmekte, OHAL ve KHK'lar aracılığıyla iktidarın tüm olanakları Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin ve AKP'nin önüne koşulsuz olarak serilmektedir. 

Partili Cumhurbaşkanlığı modeli ile gerçekleştirilmek istenen açık bir diktatörlüktür. Bu sistemde aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, rnilletvekillerini, yürütme ve yargı organlarını kendisi atayacaktır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı'na Meclisi feshetrne, ülkenin butçesini hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerinin neredeyse tamamını atama, büyükelçilen ve üst düzey bürokratlan atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanınmaktadır. Çok basit olarak anlaşılabildiği gibi bu teklifin önü, tek adam diktasını kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa değişikliği ıle mevcut parlamenter sistemde eksik de olsa işletilen kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasına ve tüm yasama-yürütme-yargı yetkisinin bir tek kişiye teslim edilmesine karşıdır. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasilerde tartışmasız temel ilkedir. Anayasalarda yapılacak böylesi bir değişiklik için dana önce de bahsettiğimiz gibi bir kurucu irade gerekmektedir. Bu ülkenin kurucu idaresinin bile kendi üzerine almadığı yetkilinin, bugün bır başkasına koşulsuzca teslim edilmesi, ülkemizde halkın ve demokrasinin hiçe sayılmasıdır. 

Ülkemizde on yıllardır uygulanan ve her geçen gün katıherlenen; gerici, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzenin korunmasına ve geliştirmesine yönelik tim, girişimlerin reddediyoruz. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal kutuplaşmayı artıracak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak bu değişikliğe ikirciksiz olarak HAYIR demektedir. Örgütümüzün Genel Kurulu'na oybirliği ile aldığı karar uyarınca tüm bileşenlerimiz ile bu değişikliğe karşı ortak mücadele hattının oluşturulması için elimizden geleni yapacağız. 

Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz! 

Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini engellemek için tavizsiz mucadele edeceğiz! 

Başaracağız!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı