TMMOB: Bütün birimlerimizi ‘HAYIR’ demek için harekete geçireceğiz

Başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kararını açıklayan TMMOB “Hayır” diyeceklerini ilan etti. TMMOB, “Referandum sürecinde tüm birimlerimizi harekete geçireceğiz” dedi.26-01-2017 11:57
İleri Haber

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 44. Dönem Yönetim Kurulu 21 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 11. toplantısında Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin tüm birimlerini harekete geçirme kararı aldı.

Referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerini ilan eden TMMOB Yönetim Kurulunun aldığı karar şu şekilde:

“Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde eksikte olsa işleyen kuvvetler ayrılığı ilkesi yerle bir edilecek, yasama, yürütme ve yargı erkleri tek kişide toplanacak, otoriter-totaliter bir rejime geçilecektir. Yasama ve yargı erklerinin zaten önemli ölçüde budanmış bağımsızlığı tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

Özgürlükçü ve gelişmiş demokrasilerde kuvvetler ayrılığı ilkesi tartışmasız temel ilkedir. Anayasa ortak bir toplumsal sözleşme metnidir. Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamının siyasi parti başkanı kimliği de olacak tek bir kişi tarafından belirlenmesi asla kabul edilemez.

Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile ülkemizde on yıllardır adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzen korunmak ve kalıcılaştırılmak istenmektedir. Fiili olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandırılması hedeflenmektedir.”

TMMOB BÜTÜN BİRİMLERİYLE “HAYIR” İÇİN ÇALIŞACAK

“Örgütümüz, toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak, ortak bir toplum sözleşmesi metninden uzak, OHAL koşullarında hazırlanan ve 12 Eylül darbe Anayasasından bile daha gerici olan bu Anayasa değişikliği teklifine “HAYIR” demektedir.

TMMOB tüm bileşenleri ile referandum sürecinde de bu değişiklik teklifine “HAYIR”  diyecek, bu süreçte üyelerine ve halkına olan sorumluluğu gereği tüm birimlerini harekete geçirerek,  ortak mücadele hattının oluşturulması için emek ve meslek örgütleri ile birlikte hareket edecektir.”