TMMOB, 50. yılda 15-16 Haziran Direnişi'ni selamladı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 15-16 Haziran direnişinin 50. yıl dönümünde bir açıklama yayınlayarak "15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz" dedi.14-06-2020 18:03

İleri Haber

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir mesaj yayınlayarak, 1970 yılında işçilerin sendikalaşmasına engel olmak için yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16 Haziran'da gerçekleştirien büyük işçi direnişini selamladı. Koramaz, "İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz" dedi.

'EMEK MÜCADELESİNİN EN GÖRKEMLİ DİRENİŞLERİNDEN BİRİ'

Yüz binlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahi çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını korumak için gerçekleştirdikleri 15-16 Haziran direnişinin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen ülke tarihinin en görkemli direnişlerinden biri olduğunu söyleyen Koramaz, "15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta düşmana göstermişlerdir" ifadelerini kullandı.

Koramaz'ın yayınladığı mesajın devamı şu şekilde:

"İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine rağmen, direniş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi Meclis’ten geçen değişiklikleri iptal etmiştir.

Ülkemizdeki emek mücadelesi için ilham kaynağı olan 15-16 Haziran Direnişi, hak arama mücadeleleri için olduğu kadar meclisteki çoğunluklarıyla antidemokratik yasalar çıkartmayı kendine hak gören iktidar sahipleri için de öğretici olmalıdır.

Meclis çoğunluğu ne olursa olsun hiçbir iktidar, emekçilerin hak ve özgürlerini, emeğin evrensel kazanımlarını ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü yapıları zorla ortadan kaldıramaz. Çoğunluk gücünün sahibi olmak, bu gücün keyfi ve antidemokratik bir toplumsal düzen inşa edilmesi için kullanılabileceği, toplumun örgütlü yapılarının ortadan kaldırılması için kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.

Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin parçası olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, alın terimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlü yapılarımızı ve örgütlenme hakkımızı taviz vermeden koruyacağız.

Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,

Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!"