TKP'den 29 Ekim açıklaması: Sosyalizm için, devrim için, cumhuriyet için; Saray yıkılmalıdır, Saray yıkılacaktır!

Türkiye Komünist Partisi, 29 Ekim ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Türkiye’nin kurtuluşu, tüm ilericilerin, emekçilerin Devrimci bir Cumhuriyet fikri etrafında buluşarak AKP’yi ve kaçak sarayını yıkmasından geçmektedir" denildi.29-10-2017 13:48
İleri Haber

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Cumhuriyet'in ilanının 94. yıldönümünde bir açıklama yayınladı. TKP açıklamasında karşı devrimci saldırıya karşı mücadele çağrısı yapıldı; tüm ilericilerin, emekçilerin AKP/Saray Rejimi’ne karşı 'Devrimci bir Cumhuriyet'te buluşması fikri yinelendi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Kahrolsun Saray, Yaşasın Devrimci Cumhuriyet!

Bugün 29 Ekim. 

Bugün bayram yok, şenlik yok; bugün mücadele var.

94 yıl önce bugün, yoksulların, ırgatların, emekçilerin verdiği savaşla bağımsızlığını kazanmış bir ülke yönetim şekli olarak Cumhuriyet’i benimsedi. 
Mustafa Kemal ve arkadaşları, saltanat ve hilafet gericiliğinden kurtulan ülkeyi Cumhuriyet’e taşımaya karar verdi.

29 Ekim 1923, Türkiye’nin devrimci bir dönemine damga vurmuş tarihlerden biridir. 1908’le başlayan bu devrimci dönem Cumhuriyet’in kuruluşuyla tamamlanmıştır.

Kuşkusuz, tarihimizin bu büyük devrimci atılımı bir ilerlemedir. Saltanatın, hilafetin kaldırılması, tebaanın yerini yurttaşlığın alması, kadın-erkek eşitliği ve bilimsel eğitim gibi konularda büyük mesafelerin kat edilmesi, laikliğin ve parlamenter rejimin inşası gibi örnekler önemli ilerici adımlardır. 
Bu dönem aynı zamanda feodalizmden kapitalizme geçişe ve kapitalist düzenin siyasi rejiminin kurulmasına işaret eder. Sömürü ortadan kalkmamış, eşitlik ve özgürlük düşüncesinin gerçek sonuçlarına ulaşılmamıştır. Ancak cumhuriyet, sosyalizme giden yolun taşlarını döşemiştir. Türkiye’nin komünistleri, sosyalistleri, ilericileri ve işçi sınıfı, saltanat ve hilafet koşullarının esaretinde değil; cumhuriyet fikrini devrimci bir şekilde ileri taşıma, memleketi sosyalist bir cumhuriyete kavuşturma ufkuyla mücadele etmektedir.

Ülkemizin bugün geldiği nokta, çıkarılması gereken dersler ve görevlerle doludur.

Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vurmuş devrimci dönemin kazanımları, AKP/Saray iktidarının karşı devrimci saldırısına maruz kalmaktadır. 

Yurttaşlık, parlamenter demokrasi, laiklik, hukuk devleti, özgürlükler ve nihayet cumhuriyet fikri ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Bu ihanetin failleri bellidir.

AKP/Saray Rejimi’nin kurulmasına bilfiil destek olan emperyalist güçler, patron sınıfı, şeriatçılar ve ırkçı-faşist güçler cumhuriyetle simgelenen tüm kazanımlara karşı yürütülen ağır saldırının failleridir.

İşte 29 Ekim 2017 bu saldırganlarla, bu hainlerle mücadele günüdür.

Mücadelenin konusu ve gündemi de bellidir.

Türkiye işçi sınıfı tarihte örnekleri nadir görülen bir görevle karşı karşıyadır. Yurttaşlığı, laikliği, demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti ve cumhuriyeti yeniden kazanacağımız bir mücadeleye işçi sınıfı devrimciliği öncülük edecektir. 
Sorumluluk büyük, sorumluluk ağırdır…

Türkiye’nin tüm ilericilerine, yurtseverlerine, laiklikten, özgürlükten vazgeçmeyen yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Gün, işçi sınıfıyla, emekçilerle bir olma, birlik olma günüdür.

Gün, emekçilerle tüm ilerici yurttaşlarımızın AKP/Saray Rejimi’ne karşı Devrimci bir Cumhuriyet için kol kola girme, el ele yürüme günüdür. 

Av vah edip sızlanmak, eskiyi yad etmek, şurasını burasını düzeltmek, olmaz!

Cumhuriyetin altını oyan bu düzenden, Saray’ın kapı kullarından, hainlerden medet ummak, olmaz!

Devrim istememek, emekçilerin eşitlik ve özgürlük taleplerine kulağını tıkamak olmaz!

Sosyalizm, saraya ve saraylılara karşı verilecek devrimci bir mücadelenin en güzel meyvesi olacaktır.

Türkiye’nin kurtuluşu, tüm ilericilerin, emekçilerin Devrimci bir Cumhuriyet fikri etrafında buluşarak AKP’yi ve kaçak sarayını yıkmasından geçmektedir.

Sosyalizm için, devrim için, cumhuriyet için...

Saray yıkılmalıdır!

Saray yıkılacaktır!