'Tiyatro Kooperatifi' kuruluyor

39 özel tiyatronun bir araya gelerek kurduğu kooperatif, tiyatroların 'ticari işletme' statüsünden çıkarılıp 'kültürel işletmeler' olarak kabul edilmesinden, özel tiyatroların yaşadığı ekonomik sıkıntıların birlikte aşılmasına değin çeşitli başlıklarda faaliyet hedefliyor.07-11-2018 23:53

Devlet tiyatrolarında ardı ardına gelen sansür ve baskıların ardından birçok sanatçının yönelmek zorunda kaldığı özel tiyatrolar bir araya gelerek "Tiyatro Kooperatifi" kuruyor.

Özel tiyatroların büyük bölümünün İstanbul'da olması sebebiyle örgütlenmeye İstanbul'dan başlatyacak  “Tiyatro Kooperatifi Girişimi”, önümüzdeki aylarda kooperatifin kuruluşunun resmen ilân edileceğini açıkladı.

Kendi paydaşları olan özel tiyatroların ekonomik sıkıntılarının giderilebilmesinde rol oynamayı, sektörel olarak profesyonelleşmeyi, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen bir muhatap olabilmeyi, çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamayı, gerekli olan yasal mevzuat değişiklikleri için önerilerde bulunmayı ve gerekli mercilerle işbirliği yapabilmeyi amaçlayan "Tiyatro Kooperatifi” şu an için 39 tiyatro yer aldı.

Üyeleri arasında alternatif sahneler/bağımsız tiyatroların yanı sıra Oyun Atölyesi, Duru Tiyatro, Moda Sahnesi, DasDas, Semaver Kumpanya, Baba Sahne, Versus Sahne gibi birçok tiyatro yer alıyor.

'TİYATRO TİCARİ İŞLETME DEĞİL, KÜLTÜREL İŞLETMEDİR'

Tiyatro Kooperatifi Girişimi resmi internet sayfasından girişimin amaçlarını ve hedefini şöyle duyurdu;

"Tiyatro Kooperatifi Girişimi öncelikle İstanbul’da bulunan özel tiyatroların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir girişimdir. Girişimin amacı; kendi paydaşları olan özel tiyatroların ekonomik sıkıntılarının giderilebilmesinde rol oynamak, sektörel olarak profesyonelleşmek, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen bir muhattap olabilmek, çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak, gerekli olan yasal mevzuat değişiklikleri için önerilerde bulunmak ve gerekli merciilerle işbirliği yapabilmektir.

Bu Girişim, Tiyatro Kooperatifi’nin kurulma sürecinde daha geniş bir zemine yayılmak ve başlangıçtan itibaren daha güçlü bir birliktelik oluşturabilmek için İstanbul’da bulunan özel tiyatrolara bir çağrı yapmış ve 1-2 Eylül tarihlerinde katılımın son derece yoğun olduğu bir tanıtım toplantısı ve mini çalıştay düzenlemiştir.

İstanbul’daki özel tiyatroların bir kooperatif çatısı altında bir araya gelmeleri, Türkiye’de ve hatta dünyada, daha önce örneği görülmemiş bir ekonomik örgütlenme biçimidir.

Çünkü özel tiyatrolar, yüksek maliyetler ve ağır vergi yükümlülükleri sebebiyle odaklanması ve icra etmesi gereken esas işi olan “sanat”a gereği kadar eğilememektedir.

Sorunların temel kaynağı ekonomik olduğu için, ekonomik birliktelik üzerinden bir örgütlenme modeli olan “kooperatif” seçilmiştir. Son derece demokratik ve şeffaf bir örgütlenme modeli olan kooperatif, üretim ve hizmet amaçlarını aynı çatı altında buluşturabilmektedir.

Özel tiyatrolar, “ticari faaliyette bulunan işletmeler” statüsündedir. Oysa tiyatro faaliyeti, sahne sanatlarının en yaygın biçimidir ve tıpkı diğer sanat dalları gibi bir kamusal hizmet alanıdır. Özel tiyatroların ülkemiz mevzuatında “ticari işletme” olarak tanımlanmaları sebebiyle, çalışma koşulları da uluslararası standartlara ulaşamamıştır. Öncelikle ihtiyacımız olan, bu alanda faaliyet gösteren kurumların örnekse “ticari işletme” yerine, “kültürel işletme” olarak yeniden tanımlanmasıdır. Yapılacak olan bu tanımlamayla beraber, aslen kamu hizmeti veren tiyatrolar için en ağır mali yükü getiren vergilendirme sisteminde de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde tiyatronun gelişiminin desteklenmesi ve dünya standartlarında bir sektör haline gelmesi için çalışmalara başlamış olan Tiyatro Kooperatifi Girişimi, önümüzdeki aylarda kurucu üyelerin kesinleşmesiyle girişim olmaktan çıkacak ve resmi olarak Tiyatro Kooperatifi’nin kurulmasıyla çalışmalarına devam edecektir.

    Saygılarımızla,
    Tiyatro Kooperatifi Girişimi"