TİP’in İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açtığı davada Danıştay, Cumhurbaşkanlığı'nın savunmasını istedi

Danıştay, Türkiye İşçi Partisi’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararını Cumhurbaşkanlığı'nın savunmasını aldıktan sonra değerlendirecek.28-05-2021 13:38

İzel Sezer - @izelsezer

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararının iptali için açtığı davada Danıştay, iptal davasındaki yürütmeyi durdurma kararının Cumhurbaşkanlığı’nın savunması geldikten sonra değerlendireceğini açıkladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 günü, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle sözleşmeden çekilme kararı aldı. Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen ve resmi adı, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi kararına karşı TİP, kararı iptal davası açtı.

TİP, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile bu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, kararın iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmesini istedi.

Danıştay Onuncu Dairesi, TİP’in iptal davasındaki yürütmenin durdurulması talebinin Cumhurbaşkanlığı'nın savunması alındıktan sonra incelenmesi gerektiğine karar verdi.