TİP, yurttaşların fatura yükünü ortadan kaldıracak kanun teklifini Meclis'e sundu

TİP'li vekiller, elektrik, doğalgaz, su, internet faturalarının vatandaşın omzuna yüklediği ağır yükü ortadan kaldıracak kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.09-10-2021 17:51

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Av. Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Ahmet Şık ve Barış Atay Mengüllüoğlu, elektrik, doğal gaz, su ve internet faturalarındaki vergi oranının yurttaşların gelirleriyle doğru orantılı olarak yeniden düzenlenmesini içeren gerekçeli “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM'ye sundu. Kanun teklifinde, “21. yüzyılda insanların yaşamlarını sürdürebilmesinin kurucu bir unsuru olarak görüyor ve “enerji hakkını”, temel insan haklarından biri olarak kabul ediyoruz” denildi. 

Aydınlatmadan ısınmaya, iletişimden beslenmeye değin pek çok yaşamsal faaliyet için gerekli olan enerjinin, yurttaşlara sunulmasında devletin kamusal bir yükümlülüğü olduğunu savunuyoruz denilen kanun değişikliği teklifinde şu ifadelere yer verildi:

“Suya erişimin de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. Maddesinde tanımlanmış yaşam hakkının, ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor; yurttaşların, temiz, yeterli, güvenli, ulaşılabilir su hakkına sahip çıkıyoruz. Ayrıca, bugün gelişmiş ülkelerin bir insan hakkı olarak tanımladığı internet erişiminin sunulmasında da devletin yurttaşlara karşı kamusal yükümlülüğü vardır. Geçtiğimiz pandemi döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin, internete erişiminde yaşadığı zorluklar çeşitli araştırma raporlarına yansımış, internet erişimindeki zorluklar doğrudan eğitim hakkının ihlaline neden olmuştur.”

'ENERJİNİN SUNULMASI DEVLETİN KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ'

Yurttaşların bir avuç sermayedar tarafından daha fazla sömürülmemesi, bir hak ve evrensel hizmet olarak tanımlanması gereken enerjinin sunulmasında devletin kamusal yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğinin altını çizilen kanun değişikliği teklifinde, “Elektrik, doğal gaz, su ve internet faturalarındaki vergi oranının yurttaşların gelirleriyle doğru orantılı olarak yeniden düzenlendiği, buna ek olarak yine aynı biçimde, yurttaşların geliri azaldıkça devletin hazineden, yurttaşlar adına belirli bir oranda kamu katkısı ödeyeceği ekteki yasa teklifini hazırladık” denildi. 

TİP tarafından yapılan kanun değişikliği teklifinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Enerji israfının ve kar amaçlı kullanımın önüne geçmek adına elektrik, su ve doğal gaz tüketiminde haneler için önceki yıllardaki kullanım miktarlarından hareketle ortalama tüketim miktarlarını belirledik.”

‘YILLIK ZAM ORANI ASGARI ÜCRETE YAPILACAK YILLIK ZAM ORANINI GEÇMEMELİDİR’

Türkiye İşçi Partisi olarak, yurttaşlarımızın enerji tüketiminin adil ve hak temelli bir anlayışla yeniden düzenlenmesi, evrensel bir insan haklarının ayrılmaz parçaları olarak gördüğümüz enerji, su ve internet hakkının kullanılmasında devletin yurttaşlara karşı kamusal yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 6 maddelik öneri şu şekilde:

1) Hane geliri net asgari ücretin 6,5 katı veya altında ise belirlenen ortalama tüketim miktarlarının altında elektrik, su, doğal gaz ve internet tüketilmesi halinde, bu faturalar vergilerden ve katkı paylarından muaf olmalıdır.

2) Hane geliri net asgari ücretin 4,75 ile 4,25 katı arasında ise belirlenen ortalama tüketim miktarlarının altında elektrik, su, doğal gaz ve internet tüketilmesi halinde, hane gelirine göre belirlenmesi suretiyle fatura bedellerinin %10’u ile %50’sine kadar olan kısmı Hazine tarafından karşılanmalıdır.

3) Hane geliri net asgari ücretin 4,25 ile 3 katı arasında ise belirlenen ortalama tüketim miktarlarının altında elektrik, su, doğal gaz ve internet tüketilmesi halinde, hane gelirine göre belirlenmesi suretiyle fatura bedellerinin %60’ı ile %65’ine kadar olan kısmı Hazine tarafından karşılanmalıdır.

4) Hane geliri net asgari ücretin 3 ile 2 katı arasında ise belirlenen ortalama tüketim miktarlarının altında elektrik, su, doğal gaz ve internet tüketilmesi halinde, hane gelirine göre belirlenmesi suretiyle fatura bedellerinin %75’i ile %95’ine kadar olan kısmı Hazine tarafından karşılanmalıdır.

5) Hane geliri net asgari ücretin 2 katı veya altında ise belirlenen ortalama tüketim miktarlarının altında elektrik, su, doğal gaz ve internet tüketilmesi halinde, hane gelirine göre belirlenmesi suretiyle fatura bedellerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmalıdır.

6) Elektrik, su, doğal gaz ve internet ücret tarifelerinde yapılacak yıllık zam oranı asgari ücrete yapılacak yıllık zam oranını geçmemelidir.