TİP Milletvekili Sera Kadıgil’den Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinin yapılaşmaya açılmasına ilişkin soru önergesi

TİP Sözcüsü ve Milletvekili Sera Kadıgil, detayları kamuoyu ile paylaşılmayan bir rapor ile Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve çevresinin yapılaşmaya açılmasına ilişkin soru önergesi verdi. Bakan Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verilen önergede, gerekçeler soruldu.21-11-2021 12:30

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, detayları kamuoyu ile paylaşılmayan bir rapor ile Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve çevresinin yapılaşmaya açılmasına ilişkin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi verdi. 

Kadıgil, soru önergesinde 8 Eylül 2021 tarihinde bakanlık tarafından duyurulan ancak detayları kamuoyu ile paylaşılmayan Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor hakkında sorular yöneltti. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, 8 Eylül 2021’de bakanlıkça duyurulan ve kamuoyu ile detayları paylaşılmayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor” hakkında cevaplanması üzerine soru önergesi verdi. 

Kamuoyu ile detayları paylaşılmayan ve paylaşılması adına yapılan bireysel ve kurumsal başvuruların da reddedildiği rapora göre; Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresine yönelik değişikliğe gidilerek 422 bin metrekarelik alanın "nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarına" çevrilmesine karar verildi. Böylece söz konusu alanların, koruma statüsü ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı haline getirilerek yapılaşmasının önü açıldı.

BAKAN MURAT KURUM'A 7 SORU

TİP Milletvekili Kadıgil, Bakan Murat Kurum'un yanıtlaması talebi ile "Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinin yapılaşmaya açılıp açılmayacağına" dair yedi maddelik soru önergesini TBMM'ye sundu. 

Kadıgil’in Kurum’a yönelttiği sorular şöyle:

1 - Birçok tarihi kültür varlığı barındıran ve Boğaziçi Kanunu çerçevesinde korunmakta olan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yapılaşma yolunu açma, alanın eşsiz doğal ve tarihi dokusuna geri dönülmez zararlar verme tehlikesini taşıyan yeni derecelendirmeler hangi gerekçeler ile yapılmıştır?  

2 - "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu" kimler tarafından hazırlanmıştır.  Rapor, hangi gerekçeyle kamuoyuyla paylaşılmamıştır? 

3 - Raporu hazırladığı öne sürülen firmaya ilişkin “belgede sahtecilik” suçlaması iddiaları mevcuttur. Söz konusu iddialara yönelik Bakanlığınızın bir soruşturması var mıdır?  

4 - Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’ne, raporun paylaşılması için yapılan bireysel ya da kurumsal başvurular hangi gerekçe ile reddedilmektedir? 

5 - Üniversite Kampüsü içerisinde yer alan içindeki tarihi ve kültürel değerler ile birlikte muhafazasında yüksek kamu yararı olan arazinin konumunun değiştirilmesinde nasıl bir kamu yararı gözetilmektedir? 

6 - 3194 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde “İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir” denilmekte olup aynı maddede planların ilan yerlerinde ve internet sayfalarında bir ay süreyle ilan edileceği de hükmedilmektedir. Bakanlığınızın internet sayfalarında ilan edilen ve sit derecesinin değişikliğinin dayanağı olan raporlar ilan edilmediğinden eksik işlem yapılmış, aleniyet ilkesi çiğnenmiştir. Bu hukuksuzluğa yönelik Bakanlığınızca yürütülen bir soruşturma var mıdır? 

7 - Nitelikli doğal koruma alanı yani ikinci derece sit alanlarında, "atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej" yapılabiliyor olması kanunda yer almasına rağmen, Boğaziçi’ni imara açmayacağız” şeklinde twitterdan açıklama yapan Bakanlığınızın, bu sözlerinin dayanağı ve/veya kanuni güvencesi nedir?