TİP | 98. yılın görevi: Programla öncüye, öncüyle devrime!

TKP’nin kuruluş yıl dönümünü selamlayan TİP Kurucular Meclisi, “Suphi'lerden, Nâzım'lardan, Boran'lardan devraldığımız görevi yerine getirmek, sosyalizmi gerçek kılmak için yola çıkıyoruz” dedi.10-09-2018 12:37

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucular Meclisi, 10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kuruluş yıl dönümünü yaptığı açıklamayla selamladı.

‘98. yılın görevi: Programla öncüye, öncüyle devrime’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Türkiye komünist hareketi 10 Eylül 1920'de ülkeyi sosyalizmle buluşturacak yolun en değerli adımlarından birini, partili mücadelenin temelini attı” denildi.

98 yıl önceki gibi bugün de emekçilerin gündeminde, Saray saltanatının yıkıma götürdüğü bir ülkeyi kurtarmak olduğu ifade edilen açıklamada, “Türkiye İşçi Partisi, Suphi'lerden, Nâzım'lardan, Boran'lardan devraldığı görevi yerine getirmek, sosyalizmi gerçek kılmak için yola çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

TİP Kurucular Meclisi’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

 “Türkiye komünist hareketi 10 Eylül 1920'de ülkeyi sosyalizmle buluşturacak yolun en değerli adımlarından birini, partili mücadelenin temelini attı.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Bakü'de açtıkları yol, memleketin emperyalizmin, saltanatın ve gericiliğin karanlığından kurtuluşu için verilecek mücadeleyle, sermaye sınıfına karşı verilecek mücadeleyi birbirine bağladı.

Suphi'ler kurtuluşa katılmadan emeğin ülkesini kurmanın mümkün olmadığını, emeğin ülkesini yaratma hedefi olmadan da gerçek bir kurtuluşun hayal olacağını biliyordu.

Kurtuluş için yeni bir kuruluş, yeni bir kuruluş için de kurtuluş şarttı.

Kurtuluş ve kuruluş için bir program ve bir parti gerekiyordu.

*

98 yıl önceki gibi bugün de emekçilerin gündeminde, Saray saltanatının yıkıma götürdüğü bir ülkeyi kurtarmak var.

Bugün de emperyalistler ve saltanat bölgemizin harap olmasının birinci dereceden sorumlusu.

Bugün de emekçiler en ağır sömürü koşullarının pençesinde.

İlerlemeyen toplumların geriye gitmesi kuralı bugün de işliyor. Sermaye sınıfının demokrasinin kırıntılarına dahi tahammülü kalmadı. Yurttaşlarımız, açık bir faşizm tehdidiyle karşı karşıya.

*

Türkiye İşçi Partisi, Suphi'lerden, Nâzım'lardan, Boran'lardan devraldığı görevi yerine getirmek, sosyalizmi gerçek kılmak için yola çıkıyor.

Parti programının devrim programı, devrim programının bir sosyalizm programı olduğunun bilinciyle, bu bütünlükle, bu sadelikle, bu hedefle yola çıkıyor.

10 Eylül 1920 kuruluşunda Mustafa Suphi'nin "Bizi bir merkez etrafında toplanmağa sevk edecek âmil (...) şüphesiz ki bir programdır" sözlerini rehber ediniyoruz.

Türkiye İşçi Partisi kurucuları, 10 Eylül 2018'de tüm sosyalist, ilerici yurttaşlarımızı, emekçileri, işçi sınıfının devrim programını birlikte konuşmaya, tartışmaya ve nihayet yazmaya davet ediyor.

Kurtuluş için, kuruluş için, sosyalizm için...

Mustafa Suphi'nin 98 yıl önce işaret ettiği gibi:

"Devir devrim devri!".

Türkiye İşçi Partisi Kurucular Meclisi