TİKA Makedonya'da Bektaşi dergahlarını işgal ediyor

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Makendonya’nın Tetova kentinde kurulan Harabati Baba Dergahı'nın işgali hakkında soru önergesi verdi.17-09-2019 16:03

İleri Haber

1538 yılında, Makendonya’nın Tetova kentinde kurulan Harabati Baba Dergahı (Sersem Ali Dede Baba Tekkesi), silahlı bir baskın sonucunda 2002 yılında selefi gruplar tarafından dergahın tamamına tekabül eden 24.000 m2’lik alan işgal edilmiş ve Alevi-Bektaşiler silah zoru ile dergah sınırları içerisinde türbelerin bulunduğu 80 m2’lik bir alanda ibadet etmek zorunda bırakılmışlardır. 

İşgal sonrasında, işgalci grup tarafından bir Alevi-Bektaşi inanç merkezi olan Harabati Baba Dergahı’nın meydan evine yerleştirilen hoparlörlerle teknede ezan yayını başlatılmış; dergaha ait unsurlar dışarı atılmış ve dergahın sınırları içerisinde bulunan alanın bir kısmı mezarlık yeri olarak satılmıştı. Ayrıca Alevi-Bektaşilerin faaliyet yürüttüğü 80 metrekarelik alan 2010 yılında kundaklanmış ve kundaklama sonucunda türbeler ciddi hasar görmüştür. 

Devam eden işgal neticesinde, ibadet ve/veya ziyaret amacıyla dergaha giden insanlar ise baskını gerçekleştiren silahlı grubun mensubu olan C.S.’nin saldırısına maruz kalmışlardır. Saldırılara maruz kalanların ve görgü tanıkların aktardıklarına göre C.S. saldırılar sırasında insanları biz “IŞİD’in adamlarıyız”, “kafanı keseceğim” diyerek tehdit etmiş. Tüm bunlara rağmen Makedon polisi saldırgan grup hakkında hakkında tutanak tutmanın ötesinde herhangi bir girişimde bulunmamıştır. 

İşgal, Alevi-Bektaşiler tarafından BM gündemine taşınmış ve BM sonrasında açıkladığı kararla dergahın Alevi-Bektaşilere iade edilmesi yönündeki kararını deklare etmişti. 

Bu gelişmelerin yanı sıra ve BM’nin iade-i hak kararına rağmen, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işgalci grubu sahiplenerek Harabati Baba Dergahı’nın kendilerine ait bir birim olduğunu beyan eden Makedonya İslam İşbirliği ile bir işbirliği geliştirerek, 2011 yılında, restorasyon adı altında Alevi-Bektaşi hafıza unsurlarını yok edecek şekilde dergahta çeşitli çalışmalar başlattı.  

Dikkat çekici bir diğer husus ise, dergahtaki eli silahlı işgalci grubun varlığına rağmen, TİKA’nın 2011 yılından bu yana sürdürdüğü restorasyon çalışmalarında herhangi bir sorunla karşılaşmamış olmasıdır.  

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesiyle konuyu meclis gündemine taşıyan HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu, yukarıda bahsi geçen hususlara önerge kapsamında değinerek Bakan Ersoy’a bazı sorular yöneltti. 

Kenanoğlu şunları sordu:

  • Uluslararası kurumlar tarafından iade-i hak yönünde alınan kararlar ne sebeple TİKA tarafından yok sayılmakta ve restorasyon süreci işletilmeye devam etmektedir? Bakanlığınızın bu konudaki tavrı TİKA ile paralellik mi taşımaktadır?
  • TİKA da, icraatları ve ortaklıkları düşünüldüğünde, tıpkı Makedon İslam Dini Birliği ve bu birliğin silahlı üyeleri gibi, dergahı tümüyle Alevi-Bektaşilerin elinden alma çabası içerisinde midir?
  • İşgal sonucunda bölgeye yerleşen ve ziyaretçileri tehdit eden silahlı grubun üyesi C.S. ile TİKA arasında da herhangi bir ilişki ya da iş birliği söz konusu mudur?
  • TİKA’nın son günlerde yürütülen kazı çalışmalarıyla bir ilişkisi bulunmakta mıdır?
  • TİKA’nın bahsi geçen restorasyon faaliyetleri dikkate alındığında, TİKA eliyle Balkanlar coğrafyasında yaşayan Alevi-Bektaşilerin hafızasızlaştırılmasına yönelik bir girişim mi söz konusudur?