Ticaret Bakanlığı’nın 2 milyar lirası 'kayıp'

Sayıştay’ın Ticaret Bakanlığı’nda yaptığı incelemede Gümrük Müdürlükleri tarafından kesilen cezalar kayıt altına alınmadığı ve 2 milyar liranın üzerinde açık olduğu tespit edildi.27-09-2019 08:55

Sayıştay’ın yaptığı incelemelerde Ticaret Bakanlığı’nda yapılan büyük bir usulsüzlük tespit edildi.

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre, Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporlarından ortaya çıkan bilgilere göre, bakanlığa bağlı Gümrük Müdürlükleri tarafından kesilen cezaların tutarları ile bunlardan takibe alınan ya da tahsil edilen miktar kayıt altına alınmadı. Sayıştay’ın tespitlerine göre, Ticaret Bakanlığı’nın mali tablosunda bu nedenle 2 milyar 618 milyon 935 bin 415 liralık açık meydana geldi.

Sayıştay’ın Ticaret Bakanlığı’ndan altığı verilere göre, Gümrük Müdürlüklerinin 2018 yılında toplam 3 milyar 208 milyon 980 bin 819 lira ceza kestiği ve 51.643.274,19 TL’lik ek tahakkuk/ceza tutarı ile ilgili süreçlerin tamamlanmış ve söz konusu tutarın kesinleşmiş olduğu; geriye kalan 2.492.101.333,67 TL’lik ek tahakkuk/ceza tutarı ile ilgili süreçlerin ise devam ettiği görüldü.

Ayrıca söz konusu cezaların 217 milyon 741 bin 349 liralık kısmının ise borçlunun talebi üzerine yeniden yapılandırıldığı ve bunlardan 75 milyon 190 bin 870 lirasının ise taksitlendirildiği tespit edildi.

Ancak Sayıştay’ın yaptığı incelemede söz konusu cezaların mali tabloda kayıt altına alınmadığı tespit edildi. Söz konusu tutarın 2 milyar 618 milyon 935 bin 415 lirayı bulduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu usulsüzlükle ilgili Sayıştay’a verdiği yanıtta ise Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini işaret etse de Sayıştay bunu ikna edici bulmadı. Sayıştay raporunda “Bakanlık yazılım altyapısının Bütünleşik Sisteme canlı ortamda entegre olmak için hazır olduğu ifade edilmişse de bulguyu açıklar nitelikte değildir. Bulguda eleştiri konusu edilen husus, Gümrük Müdürlüklerince kesilen ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin bilgilerin sistemde yer alıp almaması değil bunların muhasebeleştirilmemesidir” ifadelerine yer verildi.