Tez-Koop-İş fona dönüştürülmek istenen kıdem tazminatıyla ilgili gerçekleri açıkladı

Tez-Koop-İş Sendikası kıdem tazminatıyla ilgili bir broşür hazırladı. Broşürde, fona dönüştürülmek istenen sisteme yönelik çarpıtmalar açıklandı.12-05-2019 09:46

Tez-Koop-İş Sendikası (Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) kıdem tazminatıyla ilgili bir broşür hazırladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, AKP hükümeti tarafından fona dönüştürülmek istenen sisteme yönelik çarpıtmaları anlattı. “Kıdem Tazminatı Fonu: Tam güvencesizlik! Tam haksızlık! Tam kötülük!” vurgusunu yapan sendika, şunlara dikkat çekti:

Çarpıtma: 100 kişiden 86’sı tazminat alamıyor.

Gerçek: Bunun nedeni kayıtdışı ekonominin büyüklüğü. Bunu ve istihdama giriş-çıkıştaki olağandışı durumu denetleyecek kamu kurumları görevlerini yapmıyor. 

Çarpıtma: İş uyuşmazlığı davalarının yüzde 70’i kıdem ve diğer alacakların ödenmemesinden kaynaklanıyor.

Gerçek: İş güvencesinin tam sağlanmadığı ülkede çalışanların yasal haklarını aramaları doğaldır. Yapılması gereken iş güvencesini azaltmak değildir. Örneğin iflaslarda işçi alacağı öncelikli olmalı. 

Çarpıtma: İş Yasası, esnekleştirmeyi öngörüyor oysa kıdem tazminatı katı. 

Gerçek: Türkiye’de tüm çalışma yasaları, işçilerin sosyal haklarını esnekleştirmeyi öngörüyor. Önemli örneklerinden ikisi; insan tacirliği yapan özel istihdam bürolarının çalışma alanlarının genişletilmesi ve arabuluculuk sistemidir.

Çarpıtma: Kıdem tazminatının fona dönüşmesi işçilere fayda getirecek. Mevcut uygulama işini sevmeyen işçinin, tazminat nedeniyle zorunlu olarak o işte çalışmasına neden oluyor.

Gerçek: Fon sistemi kurulduğunda işverenler tazminat yükünü düşünmeksizin çok hızlı biçimde tek ya da toplu olarak işten çıkarmaları rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

Çarpıtma: Tazminatın fona dönüşmesi sonrası işçinin bir günü bile kaybolmayacak.

Gerçek: Tazminatın fona dönüşmesiyle işçiler “eski” ve “yeni” yasaya bağlı diye ikiye ayrılacak. Eskiler için mevcut uygulama sürerken, fon sistemine bağlanan yeniler, işten ayrılmaları durumunda uzun yıllar kıdem tazminatı alamayacak.

Çarpıtma: Kıdem tazminatı KOBİ’lerin yükünü artırıyor. 

Gerçek: KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar, ülkemizde uygulanan çarpık ve vahşi kapitalist ekonominin vurguna-talana dayalı niteliğinde aranmalı. 

Çarpıtma: Çalışanların müktesep hakları korunacak. 

Gerçek: Kıdem tazminatı sıradan bir ücret değil. Güvence olmanın yanında yıpranmışlığı karşılayan bir sosyal ücrettir.