Temyiz dilekçesi veren avukata hapis cezasının gerekçeli kararı: 'Pişmanlık göstermediği için suç işlemekten çekinmeyebilir'

Temyiz dilekçesi veren Av. Özgür Urfa'ya 'Erdoğan'a hakaret'ten verilen 10 ay hapis cezasının gerekçeli kararında ''Pişmanlık göstermediği için suç işlemekten çekinmeyebilir'' ifadeleri yer aldı.21-07-2020 11:06

İleri Haber

Avukat Özgür Urfa’ya 2014 yılında yazdığı bir temyiz dilekçesi içeriği nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ertelemesiz verilen 10 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Özgür Urfa’ya ceza verilmesinin nedeni ise temyiz dilekçesinde 17-25 Aralık tapelerine değinilerek ‘’AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkan ses kayıtlarında milyonlarca TL'yi nasıl sıfırladığı, kirli para ilişkileri ve birçok yolsuzluk ilişkisi içinde olduğu ortaya çıkmıştır’’ sözlerinin kullanılmış olması.

2014 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırklareli'nde protesto eden iki kadına “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla dava açılmış ve yargılama sonucunda para cezası verilmişti. Yargılanan kadınların davada avukatlığını yapan Urfa ise kararı, yeniden incelenmesi amacıyla temyiz etmişti. Adalet Bakanlığı, temyiz dilekçesinde yazılanlardan dolayı 4 yıl sonra Urfa hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Urfa’nın davaya konu olan dilekçesindeki şu ifadeler, suç unsuru olarak gösterildi:

“Yaşanan bütün hukuksuzlukların ve yolsuzlukların sorumlusu konumunda olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkan ses kayıtlarında milyonlarca TL'yi nasıl sıfırladığı, kirli para ilişkileri ve birçok yolsuzluk ilişkisi içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sanıklar yaşanan bu yolsuzluklara karşı demokratik tepkilerini göstermişlerdir. Eylemlerde kullanılan dövizlerin, içerisinde hırsızlık temasının olması hayatın olağan akışına uygun ve anlık tepkisel reflekstir." 

‘PİŞMANLIK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİĞİ İÇİN SUÇ İŞLEMEKTEN ÇEKİNMEYEBİLİR’

Temyiz dilekçesine yazılan bu ifadelerin savunma hakkının kullanılması sınırları içinde kalmadığının ve kişinin şeref onur ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte olduğunun iddia edildiği gerekçeli kararda, Av. Özgür Urfa’nın cezalandırılması gerektiği ise şu sözlerle savunuldu:

‘’Türk Ceza Kanunu 127. maddedeki isnadın ispatı şartları olayda yoktur. Sanık avukatın Cumhurbaşkanına yaptığı hakaret içeren isnad Fetö/PDY terör örgütü üyelerinin yaydığı yasal olmayan tapelere dayanmaktadır. Bunlara dayanılarak ispat hakkından bahsedilemez. Türk yargısı bunlarla ilgili kararını vermiştir.

Sanık avukatın eylemi düşünce açıklaması ya da savunma dokunulmazlığı olarak kabul edilemez. Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğindedir.

Sanık avukat, hakaret ettikleri için cezalandırılan müvekkilleri adına temyiz dilekçesi yazarken savunma yapmak yerine aynı suç içeren eylemi temyiz dilekçesinde bir önerme olarak ortaya koymakla savunma sınırını aşmıştır. Bunun savunma dokunulmazlığıyla ilgisi yoktur. Avukatın savunma hakkı suç işleme özgürlüğü anlamına gelmez. Hiç bir hakkın kullanımı suç işleme yetkisi vermez. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumaz. Aksinin kabulü, avukatlara her suçu ve suçluyu övebilme dolayısıyla suç işleme hakkı vermek anlamına gelir.

Ancak sanığın duruşmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına rıza göstermediğini açıklaması ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme müesseselerinin uygulanması için CMK ve TCK'nda pişmanlık şartının bulunması hususları dikkate alındığında, sözlü ve yazılı savunmalarında hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen sanığın ileride suç işlemekten çekinmesine sebep olacağına dair olumlu kanaat de hasıl olmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezası yerine seçenek yaptırımlar ve erteleme müesseseleri uygulanmayarak cezalandırılması gerekmiştir.’’