Tekzip metni16-05-2019 16:23

Haber sitenizde 15.05.2019 tarihinde “Üniversitede usulsüz kadro skandalı: Kişiye özel şartlar oluşturuldu, sahte belge düzenlendi” başlığıyla yayınlanan haberinizde müvekkile yönelik haksız algı oluşturabilecek ifadelere yer verilmiştir. Kamuoyunu, yanılgıya sevk edebilecek müvekkilin itibarını zedeleyebilecek şekilde bazı yanlış bilgiler içeren haberiniz hakkında, aşağıdaki açıklamaları değerli kamuoyu ile paylaşma zarureti hasıl olmuştur.

Müvekkil, ilgili Üniversite tarafından açılmış bulunan Öğretim Görevlisi Kadro ilanına, gerekli kriterleri taşıyarak ve kendisinden talep edilen evrakları resmi mercilerden temin etmek sureti ile ilgili Üniversiteye ibraz ederek, görevlendirilen Jüri tarafından yapılan yetenek sınavı ve tüm şartların birlikte değerlendirilmesi neticesinde kadroya alınmaya hak kazanmış olup, tüm bu süreçlerin yürütülmesi esnasında kendisinin her hangi bir müdahalesi ve sorumluluğu yoktur. Haberde bahis geçen YÖK kararından her hangi bir şekilde bilgisi dahi bulunmayan müvekkile henüz tebliğ edilmiş bir karar da bulunmamaktadır.

Yine müvekkilin özel bir Üniversitede ders vermiş gibi gösterildiği ve adına sahte belde düzenlendiği yönündeki izahtan ve mesnetten uzak açıklama ve ifadeleri, müvekkilin isminin usulsüz kadro ve sahte belge ibareleri ile birlikte anılmasındaki ısrarı doğru ve ahlaki bulmuyoruz.

Bu nedenlerle tüm asılsız iddia ve isnatları reddettiğimizi her türlü hukuki ve cezai haklarımızı saklı tuttuğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Eren Can YILDIZ

        Vekili

Av. Volkan YILDIZ