Tekzip metni29-07-2020 11:58

“İleri Haber” haber sitesinin 27.07.2020 tarihli, “Batman Tempo Çağrı Merkezi'n işçileri haksız yere işten çıkarıldı, tehditlere maruz kaldı: 'Tek falsosunda kafasını kopartırım” başlıklı haberinde Tempo Çağrı şirketi hakkında hiçbir yasal dayanağını olmayan, gerçekle bağdaşmayan beyanlar yayınlanmıştır.

Tempo Çağrı şirketi operasyonlarının çoğu Anadolu’da, önemli bir kısmı ise Batman’da yer alan, kanuni düzenlemelere uygun hareket eden, kendi öz değerlerinde insan haklarına saygıyı en üst seviyede barındıran ve bunu savunan ve uygulamalarına yansıtan bir kurumdur. Aynı zamanda ekip arkadaşlarının haklarına her daim saygı gösteren, onları geleceğe taşımak adına çalışan bir şirkettir. Bunun sadece söylem ve yazıda kalmadığı hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruşlarının beyan ve takdirleri ile de kamuoyunca bilinmektedir. Tempo Çağrı şirketinin hizmet verdiği müşterilerin tespiti neticesinde yaptığımız teknik inceleme sonucunda bir kısım çalışanların sistem üzerinde kişisel çıkar sağlamak üzere işlemler gerçekleştirdiği saptanmıştır. 3000’den fazla kişinin ailesine ekmek götürdüğü bir iş ortamında karşılaşılan bu durum nedeni ile doğal olarak kanun gereği kendilerinden savunma talebinde bulunulmuştur. Önemle belirtilmelidir ki bu işlemi gerçekleştiren çalışanların savunmalarında, haber içeriğinde belirttikleri durum yer almamıştır. Bu nedenle ilgili kişiler hakkında gerekli hukuki usul takip edilerek iş akitlerinin feshi yoluna gidilmiştir.

Fesih süreçleri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı haberler yapıldığı gibi, haberlerin içeriğinde Tempo Çağrı çalışanlarının haberleşmelerinin gizliliği ihlal edilerek görüşmelerin paylaşılmasının da suç teşkil ettiği açıkça ortadadır. Bu suç eylemleri nedeniyle gerek Tempo Çağrı şirketinin gerek de şirketin çalışanlarının haklarını korumak için gerekli hukuki adımlar atılacaktır.

Yayınlanan gerçek dışı haber paylaşımı nedeniyle işbu tekzip yazısını paylaşma gereği hasıl olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.