Tekirdağ'da tarım alanlarını bitirecek projede son sözü Danıştay söyledi: TORSAB yapılmayacak!

Verimli tarım alanlarının OSB yapılarak bitirilmesinin önünü açacak TORSAB projesinde son söz Danıştay söyledi. Bakanlık ve Valiliğin temyiz kararını reddeden Danıştay, Yerel İdare Mahkesinin iptal kararını onadı.26-06-2021 20:25

Tugay Candan - @TugayCandann

Mail: tugaycandan@ilerihaber.org

Tekirdağ’da tarım alanlarına yapılmak istenen TORSAB ile ilgili mahkemenin iptal kararı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından temyiz edilmişti. Danıştay’da görülen davada temyizin reddi kararı verilerek, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nin kararı onandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Nusratlı, Yağcı ve Karahisarlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yer alan mutlak tarım ve özel ürün arazilerinden oluşan 410,4 hektarlık alan Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB) yapımı için seçildi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından, verimli tarım arazilerine yapılacağı gerekçesiyle yerel mahkemeye 2013 yılının Kasım ayında dava açıldı. Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, TORSAB projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Alanla ilgili “Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının” uygun bulunması ve 5 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Acele Kamulaştırma Kararı” verildi.

TORSAB ile ilgili Yerel Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını Danıştay’a taşındı. Danıştay 10. Dairesi, 2020’nin Temmuz ayında verdiği kararda, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu.

Danıştay’ın karar gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“…dava konusu alanın alternatifinin bulunmadığının, Tekirdağ İl Toprak Koruma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu alınan 12/11/2013 tarih ve 44 sayılı kararla ortaya konulduğu, 21/05/2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrası gereği dava konusu alan ile aynı il sınırı içerisinde bulunan OSB'lerin doluluk oranının yüzde %75 olması şartının sağlandığının 507 davalı idarece belirtildiği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri ile de bu durumun teyit edildiği, yer seçim ön değerlendirmesinde yapılan çalışmaların ve söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmesine ilişkin dava konusu işlemin, kamu yararı kararına dayalı olduğu görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılarak…”

‘MAHKEME ISRAR KARARI VERDİ, BAKANLIK VE VALİLİK TEMYİZ ETTİ’

Dava, yeniden görülmesi için Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, 27 Şubat 2020’de projenin iptalinde ısrar kararı verdi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından karar temyiz edildi.

Temyiz gerekçesinde, “dava konusu alanda OSB kurulmasının, bu alanın tarım arazisi olarak kullanılmasına kıyasla ekonomik anlamda daha çok kamu yararına olacağı, 20 bin kişiye istihdam sağlayacağı, OSB yatırımının devlete ve mahalli idarelere de vergi geliri sağlayacağı, mahkeme kararında belirtilen diğer OSB'lerin, ana yol bağlantılarına ve Asyaport Limanına uzak mesafede olduğu, mevcut OSB'lerdeki doluluk oranının yeterli düzeyde sağlandığı, OSB yatırımının kamu yararı kararına dayandığı ve alternatif alanın bulunmadığı, tarım dışı kullanım izni verilen alanın mevcut tarım arazilerinin oldukça küçük bir kısmını oluşturduğu” iddia edildi.

DANIŞTAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

17 Mart 2021’de kararını veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz isteminin reddine ve Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nin “iptal” kararının onanmasına hükmetti.

'TRAKYA'NIN TARIM TOPRAKLARI HIZLA TÜKETİLİYOR'

TMMOB ZMO Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, TORSAB projesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma açılması ile telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır. Nitekim bölgedeki çiftçiler ve yer sahipleri “ acele kamulaştırma yoluyla “ topraklarının ellerinden alınacağı endişesi içerisindedirler. Ne yazık ki çok değerli Trakya’nın tarım toprakları hızla tüketilmektedir. Dünya’nın günümüz ve gelecekteki en stratejik ürünü olan gıda kaynaklarının üretim kaynağı tarım topraklarının göz göre göre heba edilmesi bizleri derinden üzmektedir. Bu nedenler TORSAB derhal durdurulmalıdır."