Tat Gıda makarna ve unlu mamül üretimini sonlandırıyor02-08-2019 19:05

Ciro ve karlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamüller iş kolundaki tüm üretim ve satış faaliyetlerini durduracağını açıklayan Tat Gıda, şirketin bu faaliyet alanına son vererek salça ve konserve ürünleri süt ve süt ürünleri iş koluna odaklanılacağını ifade etti. 

Tat Gıda üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019’da, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılacak.

84 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Tat Gıda makarna ve unlu mamüller iş kolunun kapatılmasıyla işten çıkarılacak kişi sayısını 84 olarak açıkladı. Bu bağlamda ödenecek kıdem ve ihaber tazminatının 8.1 milyon lira olduğunu ifade edildi.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılmasına ve ana iş kolları olan salça ve konserve ürünleri ile süt ve süt ürünleri iş kollarına odaklanılmasına; İzmir ili Bornova ilçesinde “makarna ve unlu mamuller” iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına; bu iş kolunda şirketimizce sahip olunan Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Rekabet Kurumu onayına tabi olmak üzere, Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye pazarlık usulü ile belirlenen toplam 8.000.000 TL + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluşması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Pastavilla işletmemizde bulunan 84 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecek ve aynı işletmede faaliyet gösteren alt işveren ile sözleşmemiz de sona erecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 8,1 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Şirketimizin 31.03.2019 tarihli finansal tablolarında bu aşamada satışı gerçekleşecek olan markalara ilişkin herhangi bir değer yer almadığından satış gelirinin tamamı dönem karına yansıyacak olup; atıl hale gelecek fabrika arazisi, malzeme ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar içindeki payı %0,6’dır. “