Tarlabaşı projesine iptal: Kamu yararına ve hukuka aykırı 

Yüzlerce mahalleliyi yerinden eden Tarlabaşı Yenileme Projesi kamu yararına ve hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.31-10-2017 12:49
İleri Haber

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, 269 binayı ve binlerce yoksul insanı kapsayan alan, 2006 yılında  Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edilmişti. Acele kamulaştırma kapsamına alınan alanda yıkımlar ve inşaatlar başlatılmıştı.

Mimarlar Odası ve mahalle sakinlerinin açtığı iptal davası sonucu başlatılan yargı süreci sonucunda İstanbul 3. İdare Mahkemesi oybirliğiyle projeyi iptal etti.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi oybirliği ile aldığı karar ile, Beyoğlu İlçesi, Tarlabaşı Yenileme Alanı sınırları içinde bulunan 360, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 593, 594 sayılı adaları kapsayan alana ilişkin yenileme projelerinin onaylandığı tarihte Koruma amaçlı imar planlarının bulunmadığı, proje onay tarihinden sonra onaylanan 21 Mayıs 2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli ve 21 Aralık 2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit alanı Koruma amaçlı Nazım Ve Uygulama imar planlarının İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından 12 Nisan 2017 tarihinde iptal edildiğinden de bahisle; dava konusu kurul kararı ve eki yenileme projelerinin planlama esaslarına kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak projeyi iptal etti.